Yrkesskadeforsikring

Alle arbeidsgivere er ved lov pliktig til å tegne yrkesskadeforsikring til dekning av yrkesskade og yrkessykdom for alle sine arbeidstakere. Dette gjelder også vikarer/deltidsansatte. Arbeidsgiver kan også tegne slik forsikring for seg selv.

yrkesskade

En yrkesskadeforsikring dekker det tap en arbeidstaker påføres ved yrkesskade i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Forsikringen er utvidet til også å gjelde på direkte reise til og fra bosted og arbeidssted. Mot et lite tillegg i prisen kan den lovpålagte yrkesskadeforsikringen utvides til også å gjelde mindre skader dvs. invaliditeter på inntil 15%.

Eksempelvis vil en ulykke som skjer med en ansatt under en befaring på en byggeplass være dekket av yrkesskadeforsikringen. Belastningslidelser er derimot ikke dekket.   

En bransjenorm er å dekke de ansatte for ulykke i fritiden som er tilnærmet lik Yrkesskadeforsikringen med Fritidsulykkesforsikring. Dermed er de ansatte også godt dekket i fritiden.

Yrkesskade  - tabell

 

Link til personportal - yrkesskade

 

Last ned produktark her

 

IPID - produktinformasjon for bedrifter
Les relevant informasjon om våre forsikringer slik at du kan ta et velbegrunnet valg om kjøp av forsikring. Informasjonen er fremstilt på en enkel måte i form av standardiserte produktark (IPID - Insurance Product Information Document).

IPID - yrkesskade

 

Bestill her