Om oss

Arkitektbedriftene i Norge er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter. På vegne av våre medlemsbedrifter skal vi være en tydelig, engasjert og troverdig stemme i byggenæringen og i det offentlige ordskiftet. Faglig sterke og lønnsomme medlemsbedrifter bidrar til en arkitektbransje som leverer kvalitet, verdi og innovasjon til beste for byggherre, bruker og samfunn.

 

For å oppnå dette, har Arkitektbedriftene i Norge definert tre kjerneområder:

Arkitektur Skaper Verdi

Prosjektet handler om å forstå arkitektur som et strategisk virkemiddel i samfunnsutviklingen. En bærekraftig samfunnsutvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. 

Fremtidens arkitektmarked

Vi skal jobbe for et marked som verdsetter og etterspør arkitektkompetanse. Vi skal synliggjøre arkitektkompetansens relevans for et større marked, og vi skal styrke fokuset på arkitektkompetanse og arkitektbedriftenes rammebetingelser i regelverket. Både næringen og velferdsstaten er tjent med gode rammebetingelser.

Fremtidens arkitektbedrift

For å levere slik verdi til markedet, trenger vi kompetente, profesjonelle og lønnsomme arkitektbedrifter. Med gode rammebetingelser på plass, styres dette i stor grad av bedriftene selv, men vi skal også bidra med solid medlemsbistand og gode verktøy.

Vi skal bevisstgjøre våre medlemmer på egen kompetanse og peke på naturlige utvidelser av forretningsområder, og vi skal styrke arkitektbransjens konkurranseevne og jobbe for økte honorarer for faktisk verdiskapning. 

 

Det engelske navnet på organisasjonen vår er Association of Consulting Architects in Norway. 

 

Se filmer fra våre arrangementer her (YouTube)>> 

 

Tall

Pr. 07.03.2019 er vi 531 medlemsbedrifter. 32 av dem er aspirantkontor. 75 er tilsluttet tariffavtalen vår med AFAG og de andre fagforeningene.
 
Medlemsbedriftene våre har total 5461 ansatte, hvorav 4971 er arkitekter.