Siste nytt

AfterWork: Arkitektbedriftene i Trondheim

AfterWork: Arkitektbedriftene i Trondheim

17. februar TAF inviterer til AfterWork med Arkitektbedriftene, onsdag 26.02.2020 kl 1700 @ Arkitek..

Les mer

Invitasjon til oppstartsmøte om ny veileder for overvann

Invitasjon til oppstartsmøte om ny veileder for overvann

17. februar Oslo kommune v/Plan- og bygningsetaten skal lede arbeidet med en ny, tverretatlig Veile..

Les mer

Profesjonalitetsprisen 2-2019

Profesjonalitetsprisen 2-2019

14. februar To ganger i året deler AHO ut Arkitektbedriftenes profesjonalitetspris blant studentene..

Les mer

Medlemsmøte - Høyesterettsdom

Medlemsmøte - Høyesterettsdom

13. februar Mandag 10. februar falt dommen i Høyesterett (HR-2020-312). Dommen innebærer en avklari..

Les mer

Arkitektur blant våre medlemmer