Krav til medlemskap

Alminnelige krav til medlemskap

Kun arkitektbedrifter som oppfyller visse krav (som er fastsatt av årsmøte) kan være medlem i Arkitektbedriftene i Norge. Medlemmer skal:

  • ha faglig kvalifisert ledelse som er fast ansatt og har sitt daglige virke i arkitektforetaket.
  • ha faglig kvalifisert ledelse av det enkelte oppdrag,
  • ha ansvarsforsikring i samsvar med gjeldende krav i bransjen,
  • ha faglig og økonomisk selvstendighet som sikrer oppdragsgiver en uhildet rådgivning,
  • utøve sin virksomhet i samsvar til Arkitektbedriftene i Norges krav til god forretningsskikk. Medlemmer har ansvar for at også medarbeidere opptrer i samsvar med disse krav.
  • være etablert med organisasjonsnummer i Norge

Søk om medlemskap her >>

Krav til faglig kvalifisert leder

Arkitekt som er, og i minst tre år har vært, i ledende stilling i arkitektforetak eller i annen relevant virksomhet, enten som utøvende arkitekt eller som administrerende leder, anses som faglig kvalifisert leder.

Faglig kvalifisert leder skal ha den akademiske grad som sivilarkitekt, eventuelt Master i Arkitektur, eller ha arkitektkompetanse tilsvarende kravene til medlemskap i Norske Arkitekters Landsforbund, Norske Landskapsarkitekters Forening eller Norske Interiørarkitekters og Møbeldesigneres Forening.

Et medlem kan ha flere faglig kvalifiserte ledere.

Opplysningsplikt

Medlemmene plikter å gi foreningen de opplysninger som er nødvendige for gjennomføring av lovene og for foreningens formål og drift, derunder om registrering av faglig kvalifiserte ledere etter ovennevnte. Alle ansatte i bedriften skal meldes inn, inkl praktikanter, konsulenter, innleid og merkantilt personell - uavhengig funksjon og MAKS-bruk.

"Må vi betale for de som ikke er arkitekter eller ansatt i foreldrepermisjon?"
Som bransje- og arbeidsgiverorganisasjon bistår vi arbeidsgiver i spørsmål som gjelder alle ansatte uavhengig hvilke stilling og funksjon den ansatte har. Erfaringsvis vil det stilles like mange og utfordrende spørsmål knyttet til f.eks. ikke-arkitekter, ansatte i foreldrepermisjon, permitterte etc, som til de andre ansatte i bedriften.

Les våre lover her >>