Vår strategi

Arkitektbedriftene har tre satsinger i perioden 2017-21: Fremtidens arkitektbedrift, Fremtidens marked og prosjektet Arkitektur skaper verdi.

Se vår strategi vedtatt i juni 2017 her.

180129 strategi