Priser

MEDLEMSAVGIFT pr 01.01.2018

Priser for 2018:

Antall ansatte i bedriften. Oversikten viser kun 1-15 årsverk.

(Aspirantmedlemmer betaler halv kontingent.)

 1 årsverk i bedriften    7 719  pr.år
 2 årsverk i bedriften 11 925  pr.år
 3 årsverk i bedriften  16 034  pr.år
 4 årsverk i bedriften  20 004  pr.år
 5 årsverk i bedriften  23 796  pr.år
 6 årsverk i bedriften  27 383  pr.år
 7 årsverk i bedriften  30 745  pr.år
 8 årsverk i bedriften  33 869  pr.år
 9 årsverk i bedriften  36 750  pr.år
10  årsverk i bedriften  39 390  pr.år
11  årsverk i bedriften  41 795  pr.år
12  årsverk i bedriften  43 976  pr.år
13  årsverk i bedriften  45 947  pr.år
14  årsverk i bedriften  47 724  pr.år
15  årsverk i bedriften  49 323  pr.år

 

Prisene er eks MVA.  Minsteabonnement er ett årsverk.