Priser

MEDLEMSAVGIFT pr 01.01.2019

Priser for 2019:

Antall ansatte i bedriften. Oversikten viser kun 1-15 årsverk.

(Aspirantmedlemmer betaler halv kontingent.)

 1 årsverk i bedriften    7 889  pr.år
 2 årsverk i bedriften 12 188  pr.år
 3 årsverk i bedriften  16 387  pr.år
 4 årsverk i bedriften  20 444  pr.år
 5 årsverk i bedriften  24 320  pr.år
 6 årsverk i bedriften  27 986  pr.år
 7 årsverk i bedriften  31 422  pr.år
 8 årsverk i bedriften  34 614  pr.år
 9 årsverk i bedriften  37 558  pr.år
10  årsverk i bedriften  40 256  pr.år
11  årsverk i bedriften  42 714  pr.år
12  årsverk i bedriften  44 944  pr.år
13  årsverk i bedriften  46 958  pr.år
14  årsverk i bedriften  48 773  pr.år
15  årsverk i bedriften  50 408  pr.år

 

Prisene er eks MVA.  Minsteabonnement er ett årsverk.