Priser

MEDLEMSAVGIFT pr 01.01.2021

Priser for 2021:

Antall ansatte i bedriften. Oversikten viser kun 1-15 årsverk.

(Aspirantmedlemmer betaler halv kontingent.)

 1 årsverk i bedriften   8 198  pr.år
 2 årsverk i bedriften 12 666  pr.år
 3 årsverk i bedriften  17 031  pr.år
 4 årsverk i bedriften  21 246  pr.år
 5 årsverk i bedriften  25 275  pr.år
 6 årsverk i bedriften  29 085  pr.år
 7 årsverk i bedriften  32 655  pr.år
 8 årsverk i bedriften  35 974  pr.år
 9 årsverk i bedriften  39 033  pr.år
10  årsverk i bedriften  41 837  pr.år
11  årsverk i bedriften  44 392  pr.år
12  årsverk i bedriften  46 709  pr.år
13  årsverk i bedriften  48 802  pr.år
14  årsverk i bedriften  50 689  pr.år
15  årsverk i bedriften  52 387  pr.år

 

Prisene er eks. mva. Minsteabonnement er ett årsverk.