Arkitekturpolitisk plattform

De norske arkitektorganisasjonene innen arkitektur, interiør- og landskapsarkitektur har utarbeidet en felles politisk plattform for arkitekturfeltet. Sammen med arkitekt- og planleggerutdanningen og flere andre aktører, har interesse- og fagorganisasjonene på samarbeidet om et felles fagpolitisk grunnlag. Plattformen består av to overordnede hovedmål og fire fokusområder.

Les plattformen her. 

Plattformen på nett finner du her.