Tariffavtaler

Arkitektbedriftene har tariffavtaler med AFAG, Parat og Naturviterne.

Arkitektbedriftene i Norge er arbeidsgiverorganisasjonen for arkitektkontorene i Norge og forhandlingspart ved tariffavtaler med:
AFAG, Parat og Naturviterne.

Det føres forhandlinger mellom organisasjonene hvert andre år. Tariffavtalen ble i 2024 forlenget med to år uten forhandliger.

Våre medlemmer er ikke automatisk tilsluttet våre tariffavtaler, men står fritt til å tilslutte seg en eller flere av disse hvis de ønsker det. Skjema for tilslutning finnes lenger ned på siden. 

For spørsmål om forståelsen av tariffavtalene, kontakt juridisk rådgiver juridisk@arkitektbedriftene.no