Tariffavtaler

Arkitektbedriftene har tariffavtaler med AFAG, Parat og Naturviterne.

Arkitektbedriftene i Norge er arbeidsgiverorganisasjonen for arkitektkontorene i Norge og forhandlingspart ved tariffavtaler med:
AFAG, Parat og Naturviterne.

Det føres forhandlinger mellom organisasjonene hvert andre år. Neste forhandlinger vil finne sted i 2018.

Arkitektbedriftene
ble i 2016 enige om noen små endringer i tariffavtalene med alle de tre aktuelle arbeidstakerorganisasjonene for perioden 2016-2018.

Våre medlemmer er ikke automatisk tilsluttet våre tariffavtaler, men står fritt til å tilslutte seg en eller flere av disse hvis de ønsker det. Skjema for tilslutning finnes lenger ned på siden. 

For spørsmål om forståelsen av tariffavtalene, kontakt juridisk rådgiver Anette Søby Bakker