Styrene

Styret i Arkitektbedriftene i Norge AS

- består av seks medlemmer samt tre varamedlemmer og velges på årsmøtet

 juni 2023 bearbeidet

Fra venstre: Fredrik Sømme, Heidi-Kathrin Osland, Solveig Dahl Grue, Michelle Wrigt (styreleder), Ellen Ledsten, Steinar Skjedringstad (administrerende direktør i Arkitektbedriftene) og Christian Dahle.

Styreleder      

 • Michelle Wright, Norconsult, Trondheim

Styremedlemmer

 • Christian Dahle, CHRISTIAN AUSTBØ DAHLE ARKITEKT AS, Oslo
 • Heidi-Kathrin Osland, Arkitektkontoret 4b, Sogndal
 • Solveig Dahl Grue, Ratio Arkitekter, Oslo
 • Frederik Sømme, Asplan Viak, Kristiansand
 • Ellen Ledsten, Ledsten arkitektur, Oslo        

Varamedlemmer

 • Jon Flatebø, L2 Arkitekter, Oslo
 • Ola Spangen, Asas arkitektur, Oslo
 • Inger Anne Landsem, PKA, Trondheim

 


Styret i Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS

- består av 3 medlemmer og velges på årsmøtet

 IMG_5338

 Fra venstre: Maria Skavhaug (daglig leder Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS), Lars Jarle Nore, Michelle S. Wright og David Hilton (styreleder).

Styreleder

 • David Hilton, Advokatfirmaet Kyrre Ans

Styremedlemmer

 • Lars Jarle Nore, Henning Larsen Arkitekter AS
 • Michelle Skogrand Wright, Norconsult, Trondheim