oktober
fire logoer
  • RIFs lokaler, Essendrops gate 3, Oslo

22. oktober 2019: Hvordan unngå konflikter og tvister?

  • Arkitektbedriftene

Prosjekt Norge, RIF, EBA og Arkitektbedriftene er innforstått med at konfliktmengden innen prosjektbasert virksomhet er for stor. Dette har vi tatt konsekvensen av og inviterer til seminar 22. oktober i RIFs lokaler i Oslo kl. 10.00 – 14.30.

  • SAS Royal Bryggen - Bergen
november
Prosjekt Norge
  • Meet Ullevål, oslo

6. november 2019: Hvordan øke handlekraft?

  • Ekstern

Endring er blitt normalen for prosjektbaserte virksomheter, det krever handlekraft. Årets prosjektkonferanse tar derfor opp: Hvordan øke handlekraft i prosjektbaserte virksomheter?

uten navn
  • Bjørvika konferansesenter, Oslo

19.- 20. november 2019: Rådgivningskontraktene NS 8401 - NS 8402

  • Ekstern

NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid. Kursinnhold revidert i 2019.

mars
editie-logo(1)
  • X Meeting Point Norway

25.- 26. mars 2020: Architect@work

  • Ekstern

ARCHITECT@WORK er et eksklusivt bransjearrangement med mer enn 200 nyvinninger fra produsenter og forhandlere.

Se arkiv med tidligere arrangementer