november
171115 egil og daniel obos boligkvalitet
 • Grand hotell, Oslo

22. november 2017: NBBL-frokost: Boligkvalitet utfor stupet?

 • Ekstern

Myndighetene har vedtatt nye og forenklede byggeregler. Kritiske stemmer påstår dette gir boliger med dårligere kvalitet. Men betyr forenklinger i regelverk nødvendigvis at boligene blir dårligere? Vil ikke boligbyggerne uansett bygge gode boliger som folk vil ha? Hvor mye av boligkvaliteten styrer staten med sitt regelverk, hvordan prioriterer byggherrene selv, og hvilken effekt har etterspørselen i markedet på kvaliteten på boligene?

eivind_helene
 • Trondheim, hos Vis-a-Vis Arkitekter, Beddingen 14, 7042 Tr.heim

22. november 2017: Kurs i kvalitetssikring og prosjektstyring med MAKS og Moment i Trondheim 22. nov

 • Arkitektbedriftene

Få det beste ut av dine prosjekter ved å bruke verktøy for kvalitetssikring og prosjektstyring. Kurset vil foregå i lokalene til Arkitektene Vis-a-Vis.

170908 best value

27.- 29. november 2017: Best value metoden - prestasjonsinnkjøp

 • Ekstern

Dette er et introduksjonskurs til BVP. Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden. Kurset passer både for oppdragsgivere og leverandører.

desember
bimkurs
 • Oslo

4. desember 2017: BIM buildingSMART basiskurs

 • Ekstern

På bakgrunn av buildingSMART sin lærerplan har RIF utviklet et BIM basiskurs. Kurset er for hele byggenæringen, og det forventes at deltakerne kjenner prosessen for et byggeprosjekt. Målsetting med kurset er å gi aktører i byggenæringen; rådgivere, entreprenører og byggherrer en grunnleggende kunnskap og forståelse av BIM.

Egil_1_web
 • Norconsults nye lokaler ved Lerkendal

5. desember 2017: Medlemsmøte i Trondheim 5. des

 • Arkitektbedriftene

Arkitektbedriftene har fått vedtatt en ny strategi. I den anledning vil vi gjerne reise rundt til de store byene og snakke med medlemsbedriftene om lokale utfordringer og muligheter.

170825 helene ambita
 • din pc

7. desember 2017: Webinar for kartløsning i MAKS

 • Ekstern

Webinar som passer for ansvarlig søkere, rådgivende ingeniører, prosjekterende, planleggere - og ellers alle som har behov for kart, nabovarsling, plandata og kommunal informasjon til sine eiendomsprosjekter.

februar
asplan viak kontor
 • Kongens gate 1, Oslo, hos Asplan Viak

8. februar 2018: Markedsfrokost 8. februar

 • Arkitektbedriftene

Arkitektbedriftene presenterer halvårets konjunkturrapport for arkitektbransjen. Mer program kommer.

mars
byggedagene
 • Oslo Plaza

14. mars 2018: Medlemsfrokost Byggedagene 2018

 • Arkitektbedriftene

Arkitektbedriftene inviterer for andre gang til frokost med våre medlemskontor på Oslo Plaza i anledning Byggedagene, som åpner i ti-tiden. I 2017 ble medlemsmøtet raskt fullt opp, og debatten gikk fritt mellom kontorlederne, primært om markedssituasjonen i Osloområdet. For å få til god samtale er deltagelsen tenkt begrenset til noenogtyve deltagere. Meld deg på!

 • Oslo, SAS Radisson

15.- 16. mars 2018: Sykehusutbygging 15.-16. mars

 • Ekstern

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening og Arkitektforum for helsebygg inviterer til sin årlige samarbeidskonferanse 15. - 16. mars 2018 i Oslo. Program er under utarbeidelse. Programkomite: Inger Johanne Rushfeldt, leder i Arkitektforum for helsebygg, Knut Bergsland, æresmedlem i NSH og arkitekt, Anne Guri Grimsby, arkitekt og partner i Arkitema, Florian Wagnerberger, arkitekt i Nordic office of architecture, Bror Ragnar Hansen, arkitekt og prosjektleder ved Haukeland universitetssykehus, Tarald Rohde, seniorrådgiver SINTEF, Teknologi og samfunn avdeling helse NSH.

mai
stavanger oljemuseet
 • Stavanger

31. mai 2018: Årsmøte og lokalt næringsmøte i Stavanger 31. mai

 • Arkitektbedriftene

Ordføreren kommer, kommer du?

Se arkiv med tidligere arrangementer