september
facade-clarion-hotel-and-congress-trondheim-e1477297018319
 • Clarion hotell, Brattørkaia, Trondheim

27.- 29. september 2017: Nordisk trebyggkonferanse i Trondheim 27.-29. sept

 • Ekstern

Forum Wood Building Nordic 2017 invites you to Trondheim, Norway for the sixth Nordic conference focusing on zero emission cities and neighbourhoods. Cities are growing, how do we make them grow green in the future?

speeddate 2016-berit solli
 • LPO Arkitekter, Rosenborggaten 19c

27. september 2017: Møte med kommunikasjonsinteresserte i arkitektbransjen 27. sept

 • Arkitektbedriftene

Arkitektbedriftene inviterer alle kommunikasjonsfolk og kommunikasjonsinteresserte daglig ledere i arkitektkontor til nettverksmøte om bransjens omdømme og felles utfordringer.

Egil_1_web
 • Cubus arkitekter, Valkendorfs gate 9, Bergen

29. september 2017: Medlemsmøte i Bergen 29. sept

 • Arkitektbedriftene

Arkitektbedriftene har fått vedtatt en ny strategi. I den anledning vil vi reise rundt til de store byene og snakke med medlemsbedriftene om lokale utfordringer og muligheter. Vi kommer til Bergen og Cubus på frokost fredag 29. september. Heng med!

oktober
170921 eba miniseminar trondheim
 • Håndverkerforeningen, Trondheim

3. oktober 2017: Prestasjonsmåling i Trondheim

 • Ekstern

Er det mulig å måle hvordan prosjekter og virksomheter i byggenæringen presterer sammenlignet med andre? Kan man bruke slike målinger til forbedringsarbeid i egen virksomhet, og er måleverktøy nyttig?

eivind_helene_photo (1)
 • Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

11. oktober 2017: Kurs i kvalitetssikring og prosjektstyring med MAKS og Moment i Oslo 11. oktober

 • Arkitektbedriftene

Få det beste ut av dine prosjekter ved å bruke verktøy for kvalitetssikring og prosjektstyring.

170908 best value

16.- 18. oktober 2017: Best value metoden - prestasjonsorientert innkjøp

 • Ekstern

Dette er et introduksjonskurs til BVP med B-sertifisering. Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden. I tillegg bør både byggherre og leverandør benytte en mentor med A+ sertifisering for gjennomføring av de første BVP-prosjektene. Kurset passer både for oppdragsgivere og leverandører. Ved gjennomført kurs mottar du B-sertifisering, denne sertifiseringen krever fem halve dagers trening.

ntnu prosjekteringsledelse foto moodboard
 • Trondheim og Oslo, NTNU

17. oktober - 18. januar 2018: Prosjekteringsledelse NTNU

 • Ekstern

Kurset gir en introduksjon til fagområdet med hensyn til aktualitet, utfordringer og viktighet når det gjelder verdiskaping både for bransjen og for samfunnet. Deltakerne vil bli utfordret til å dele sine praktiske erfaringer med mål om å utvikle og forbedre deres tilnærming til faget. Tre samlinger, 7,5 studiepoeng.

 • Bergen

26. oktober 2017: Vestlandske byggedager 26. okt

 • Arkitektbedriftene

Hold av datoen for høstens samling for arkitekter, ingeniører og hele byggenæringen på Vestlandet. Arkitektbedriftene er nok en gang medarrangør og oppfordrer våre medlemmer på Vestlandet til å benytte anledningen til å møte resten av den lokale byggenæringen.

november
norges bygg- og eiendomsforening
 • Scandic Solli, Oslo

7.- 8. november 2017: Rådgivningskontraktene NS 8401, NS 8402, NS 8403

 • Ekstern

Rådgiveroppdrag innenfor bygg- og anleggssektoren er en uensartet gruppe. Rådgiveren kan delta i en tidlig fase av et prosjekt og ha som oppgave å utrede prosjektets rammebetingelser og levedyktighet.

170808 entrepriserett
 • Radisson Blu Royal Hotell Bryggen, Bergen

13.- 14. november 2017: Entrepriserett symposium i Bergen

 • Ekstern

Entrepriseretten i utvikling. Virkninger av endret klima, nye aktører og ny teknologi.

eivind_helene
 • Trondheim, hos Vis-a-Vis Arkitekter, Beddingen 14, 7042 Tr.heim

22. november 2017: Kurs i kvalitetssikring og prosjektstyring med MAKS og Moment i Trondheim

 • Arkitektbedriftene

Få det beste ut av dine prosjekter ved å bruke verktøy for kvalitetssikring og prosjektstyring. Kurset vil foregå i lokalene til Arkitektene Vis-a-Vis.

desember
Egil_1_web
 • Norconsults nye lokaler ved Lerkendal

5. desember 2017: Medlemsmøte i Trondheim 5. des

 • Arkitektbedriftene

Arkitektbedriftene har fått vedtatt en ny strategi. I den anledning vil vi gjerne reise rundt til de store byene og snakke med medlemsbedriftene om lokale utfordringer og muligheter.

februar
asplan viak kontor
 • Kongens gate 1, Oslo, hos Asplan Viak

8. februar 2018: Markedsfrokost 8. februar

 • Arkitektbedriftene

Arkitektbedriftene presenterer halvårets konjunkturrapport for arkitektbransjen. Mer program kommer.

mars
byggedagene
 • Oslo Plaza

14. mars 2018: Medlemsfrokost Byggedagene 2018

 • Arkitektbedriftene

Arkitektbedriftene inviterer for andre gang til frokost med våre medlemskontor på Oslo Plaza i anledning Byggedagene, som åpner i ti-tiden. I 2017 ble medlemsmøtet raskt fullt opp, og debatten gikk fritt mellom kontorlederne, primært om markedssituasjonen i Osloområdet. For å få til god samtale er deltagelsen tenkt begrenset til noenogtyve deltagere. Meld deg på!

mai
stavanger oljemuseet
 • Stavanger

31. mai 2018: Årsmøte og lokalt næringsmøte i Stavanger 31. mai

 • Arkitektbedriftene

Ordføreren kommer, kommer du?

Se arkiv med tidligere arrangementer