januar
614715418

28. januar 2021: Veileder om konsekvensutredninger

  • Ekstern

Miljødirektoratet og Riksantikvaren har laget en ny veileder om hvordan viktige miljøtema skal utredes i konsekvensutredninger. I større plansaker og konsesjonssaker er konsekvensutredningen en viktig del av grunnlaget for å kunne gjøre et gjennomtenkt  vedtak. Arrangementet demonstrerer veilederen og legger vekt på temaene landskap og kulturmiljø.

BIM kurs tittel_Page_02
  • ikke bestemt

29. januar 2021: BIM kurs - Oslo - avlyst

  • Arkitektbedriftene

Kurset er utviklet av Arkitektbedriftenes BIM-utvalg og er eneste kurs på markedet spesielt tilpasset arkitekter. Fokus vil være arkitektens særskilte ansvar for helheten i prosjektene, og hvordan bruk av BIM kan bidra til å ivareta dette ansvaret. Kurset viser hvilke muligheter og utfordringer som ligger i bruken av BIM, og ser blant annet på innholdet i roller og oppgaver og hva det er smart å tenke på allerede i forbindelse med kontraktsinngåelse.

mars
1041465228
  • Middelthungate 27, møterom Gustav Vigeland

25. mars 2021: Samspill i bygg og anlegg

  • Arkitektbedriftene

Forskningsprosjektet KSS (Kontraktstrategier og Spesialistbasert Samhandling) presenterer resultatene fra det første store forsknings- og erfaringsprosjektet på bygg- og anleggsprosjekter med integrert prosjektering og samhandling.

Se arkiv med tidligere arrangementer