november
entreprenor-i-arbeid
  • Digitalt

2. november 2020: Tidlig involvering av entreprenør

  • Ekstern

Denne samlingen er den første i en serie innen temaet "Tidlig involvering av entreprenør" som Prosjekt Norge arrangerer i høst. Det legges opp til åpen diskusjon og invitasjon til mulige spin-off-prosjekter og andre initiativ.

614715418
  • Teams

13. november 2020: Webinar MAKS-søk

  • Arkitektbedriftene

Arkitektbedriftene presenterer søknadsløsningen MAKS-søk

desember
1148378134
  • Nye Veier, Sluppenveien 17, Trondheim

2. desember 2020: Target Value Design/Delivery (TVD)

  • Ekstern

Lean Construction NO og Nye Veier, inviterer til et nytt LC-NO seminar: Target Value Design/Delivery (TVD). Konsept og praksis på E6 Ulsberg-Vindåsliene. Innlegg med erfaringer fra prosjektet og mulighet for diskusjon.  

januar
BIM kurs tittel_Page_02
  • ikke bestemt

29. januar 2021: BIM kurs - Oslo

  • Arkitektbedriftene

Kurset er utviklet av Arkitektbedriftenes BIM-utvalg og er eneste kurs på markedet spesielt tilpasset arkitekter. Fokus vil være arkitektens særskilte ansvar for helheten i prosjektene, og hvordan bruk av BIM kan bidra til å ivareta dette ansvaret. Kurset viser hvilke muligheter og utfordringer som ligger i bruken av BIM, og ser blant annet på innholdet i roller og oppgaver og hva det er smart å tenke på allerede i forbindelse med kontraktsinngåelse.

Se arkiv med tidligere arrangementer