mars
1146286903
  • Litteraturhuset i Oslo - Kjelleren

4. mars 2020: Medlemsmøte - Høyesterettsdom

  • Arkitektbedriftene

Mandag 10. februar falt dommen i Høyesterett (HR-2020-312). Dommen innebærer en avklaring, men også en klar skjerpelse, av ansvarlig søkers ansvar i et byggeprosjekt. Medlemmer av Arkitektbedriftene inviteres til medlemsmøte der vi gjennomgår en del sider av dommen og dens konsekvenser.

Program 2020.indd
  • Oslo Plaza - Munchsalen

25. mars 2020: Frokostmøte Byggedagene 2020

  • Arkitektbedriftene

Som tidligere år, arrangerer Arkitektbedriftene i forkant av Byggedagene et frokostmøte for medlemmer. På møtet vil vi presentere resultatene fra siste konjunkturundersøkelse, samt invitere medlemmer til dialog og diskusjon omkring viktig og aktuell tematikk i bransjen.

editie-logo(1)
  • X Meeting Point Norway

25.- 26. mars 2020: Architect@work

  • Ekstern

ARCHITECT@WORK er et eksklusivt bransjearrangement med mer enn 200 nyvinninger fra produsenter og forhandlere.

Se arkiv med tidligere arrangementer