november
  • Bergen

1. november 2018: Vestlandske byggedager 1. november

  • Arkitektbedriftene

Hold av dagen for den 25. utgaven av Vestlandske byggedager! Det blir en rekke spennende debatter og presentasjoner fra lokale prosjekter og nyheter. Arkitektbedriftene er medarrangør, og oppfordrer våre medlemmer til å delta!

arkitektskisse
  • Essendropsgate 3, Majorstuen, Oslo

13. november 2018: Profesjonskurs for ferske arkitekter

  • Arkitektbedriftene

Arkitektbedriftene byr igjen på profesjonskurs for ferske arkitekter. Kurset gir en innføring i prosjekt- og kontorhverdagen, og sider av faget det i liten grad undervises i på skolene. Målet er å gi ferske arkitekter en bedre forståelse av gangen i prosjektene, og lovverket og rammene rundt.

bimkurs
  • Oslo

13. november 2018: BIM buildingSMART basiskurs

  • Ekstern

På bakgrunn av buildingSMART sin lærerplan har RIF utviklet et BIM basiskurs. Kurset er for hele byggenæringen, og det forventes at deltakerne kjenner prosessen for et byggeprosjekt. Målsetting med kurset er å gi aktører i byggenæringen; rådgivere, entreprenører og byggherrer en grunnleggende kunnskap og forståelse av BIM.

norges bygg- og eiendomsforening
  • Scandic Solli, Oslo

20.- 21. november 2018: Rådgivningskontraktene NS 8401, NS 8402, NS 8403

  • Ekstern

Rådgiveroppdrag innenfor bygg- og anleggssektoren er en uensartet gruppe. Rådgiveren kan delta i en tidlig fase av et prosjekt og ha som oppgave å utrede prosjektets rammebetingelser og levedyktighet.

september
  • Oslo

15.- 20. september 2019: Verdenskongress for landskapsarkitekter

  • Ekstern

Norge vil få besøk av 700 landskapsarkitekter fra hele verden i perioden 15.-20.september 2019 når IFLA delegater samles til årsmøte over to dager, før det braker løs med 3 dagers verdenskongress med key notes, speakers, walks + works, into the office, garden party, riverside pecha kucha, student workshop & competition.

Se arkiv med tidligere arrangementer