april
1208855996
 • Webinar - Teams

22. april 2021: MAKS-kurs - fokus kvalitetsplan - fullt venteliste

 • Arkitektbedriftene

Kurset er fullt. Det er allerede mulig å melde seg på neste kurs 17. juni 2021, se kalender. I dette kurset fokuserer vi på bruken av kvalitetsplanen og myndighetskravlisten. Målgruppen er prosjekterende arkitekter fra større bedrifter som har et bedriftstilpasset system for kvalitetssikring.

mai
DFØ
 • Webinar

20. mai 2021: Webinar BVP - Del 1: Nybegynner

 • Arkitektbedriftene

BVP (prestasjonsinnkjøp) er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. DFØ koordinerer et pilotprosjekt for utprøving av denne metoden i Norge. Påmeldingsfrist 12. mai, kl. 12:00.

DFØ
 • Webinar

20. mai 2021: Webinar BVP - Del 2: Viderekommen

 • Arkitektbedriftene

BVP (prestasjonsinnkjøp) er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. DFØ koordinerer et pilotprosjekt for utprøving av denne metoden i Norge. Påmeldingsfrist 12. mai, kl. 12:00.

juni
 • webinar - Teams

3.- 4. juni 2021: BIM kurs - Digitalt

 • Arkitektbedriftene

Kurset er utviklet av Arkitektbedriftenes BIM-utvalg og er eneste kurs på markedet spesielt tilpasset arkitekter. Fokus vil være arkitektens særskilte ansvar for helheten i prosjektene, og hvordan bruk av BIM kan bidra til å ivareta dette ansvaret. Kurset viser hvilke muligheter og utfordringer som ligger i bruken av BIM, og ser blant annet på innholdet i roller og oppgaver og hva det er smart å tenke på allerede i forbindelse med kontraktsinngåelse.

1150384596
 • webinar - Teams

10. juni 2021: MAKS-kurs for småbedrifter

 • Arkitektbedriftene

I dette kurset fokuserer vi på kvalitetssikringssystem for mindre kontorer og prosjekter. Vi ser på kravene som stilles til ansvarlige foretak, og hvordan MAKS kan tilpasses slik at kvalitetssikringsarbeidet blir effektivt og tilstrekkelig.

1208855996
 • Webinar - Teams

17. juni 2021: MAKS-kurs - fokus kvalitetsplan

 • Arkitektbedriftene

I dette kurset fokuserer vi på bruken av kvalitetsplanen og myndighetskravlisten. Målgruppen er prosjekterende arkitekter fra større bedrifter som har et bedriftstilpasset system for kvalitetssikring.

Se arkiv med tidligere arrangementer