mars
industri 40 B
  • Digitalt - Temams

6. mars 2024: Arkitektkontorer og digitale prosjekter – hverdagen i 2024

  • Arkitektbedriftene

Har du noen gang gått deg bort i begreper og forventninger rundt oppstart av digitale prosjekter? Eller opplever du at forventninger og muligheter ikke helt er avstemt?

kurs - KP
  • Digitalt - Teams

13. mars 2024: MAKS-kurs - Kvalitetsplan og sjekklister - mars 2024

  • Arkitektbedriftene

Vi arrangerer et MAKS-kurs med spesialfokus på kvalitetsplan og sjekklister. Dette kurset er særlig rettet mot prosjekterende i kontorer som allerede benytter et tilpasset MAKS-system aktivt i kvalitetsikringsarbeidet. Hvis din bedrift tidligere har gjennomført et internt MAKS-kurs og ser verdien av å heve kompetansen til flere ansatte til samme nivå, er dette en gyllen mulighet.

1282633951
  • Digitalt - Teams

20. mars 2024: MAKS-kurs - Bedriftstilpassing - mars 2024

  • Arkitektbedriftene

Er du kvalitetssikringsansvarlig i din arkitektbedrift? Vil du vite hvordan du kan skreddersy MAKS til bedriftens behov?

Se arkiv med tidligere arrangementer