Fagmøter

Parkeringsbredde

I november 2021 avholdt Arkitektbedriftene et digitalt fagmøte om parkeringsplasser og -anlegg. Bakgrunnen for møtet var dom avsagt i Eidsivating lagmannsrett i juni 2021 som blant annet omhandler breddekrav for parkering.

Les mer

Hvordan kan arkitekter unngå å gjøre feil?

Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS og Tryg Forsikring har over en årrekke utarbeidet statistikk over skadeårsaker i skadesaker som er meldt inn i vår kollektive ordning for ansvarsforsikring.

Les mer