BIM-frokost 2022, Undersøkelse og MMI veileder

I november 2022 avholdt Arkitektbedriftene et BIM-frokost med en gjennomgang av resultatene fra BIM undersøkelsen som Prognosesenteret for oss gjennomførte i vår. 

I tillegg presenterte Morten Ræder, som var med i arbeidsgruppen, den helt ferske og reviderte MMI-veilederen, lansert oktober 2022. 

Presentasjon av resultatene. Kåre Elnan, Prognosesenteret

 

BIM-utvalgets tanker rundt funnene - Flavio Carniel, Dyrø og Moen

Presentasjon av MMI-veileder 2.0 - Morten Ræder, Nordic office of Architecture