Ekspertutvalg

Ekspertutvalgene er vår viktigste faglige ressurs. Utvalgene er knytter til sentrale tema for faget og forestår utredningsarbeide og innspill til foreningens strategi og handlingsplan. Arkitektbedriftene i Norges hovedstyre har oppnevnt flere utvalg som arbeider innenfor hvert sitt felt til beste for medlemsbedriftene. Utvalgene er oftest saksrettede og legges ned eller endres etter behov.

MAKS-utvalget

Arkitektbedriftenes ekspertutvalg som bidra i arbeidet med å forbedre og utvikle kvalitetssystemet MAKS.

Les mer

Forhandlingsutvalget

Utvalget skal forhandle tariffavtaler med arbeidstaker-organisasjonene AFAG, Parat og Naturviterne. Utvalget har møter i Oslo og har følgende sammensetning:

Les mer

Avtaleutvalget

Utvalget skal arbeide med oppgaver knyttet til avtalevilkår i forbindelse med utøvelse av privat arkitektpraksis og har følgende sammensetning:

Les mer

BIM-utvalget

Medlemmene i utvalget består av arkitekter ansatt i Arkitektbedriftenes medlemsbedrifter som har lang erfaring med BIM prosjektering og godt innsikt i prosesser som dette medfører. Utvalget arbeider med problemstillinger som knytter seg til BIM-bruk og beslektede tema.

Les mer

Utvalget for off. ansk.

Utvalget skal medvirke til å utvikle god offentlig praksis for å anskaffe arkitekttjenester, overvåke utviklingen på området og drøfte saker som har prinsipiell betydning for området. Utvalget består av:

Les mer