BIM-og Digitaliseringsutvalget

 Logo positiv

Medlemmene i BIM-utvalget består av arkitekter ansatt i Arkitektbedriftenes medlemsbedrifter som har lang erfaring med BIM prosjektering og godt innsikt i digitalisering og prosesser som dette medfører.
Utvalget arbeider med problemstillinger som knytter seg til BIM-bruk og beslektede tema. 

Utvalgsmedlemmer representerer oss i Standard Norge, building Smart og Architects’ Council of Europe (ACE). 

Deltakere i BIM-utvalget

Angie Mendez, A-lab

Elisabeth Meyer, LINK Arkitektur

Erlend Bauck Sole, LPO arkitekter as

Morten Ræder, Nordic Office of Architecture

Ole Grødem, MAD AS

Ouren Hommel, Selberg arktitekter

Tone Stilén, Snøhetta

Anette S Bakker, juridisk sjefsrådgiver Arktektbedriftene

Christian Hofmeier, kvalitetsrådgiver Arkitektbedriftene