BIM-kurs for arkitekter med leder- og prosjektansvar

Kurset er utviklet av Arkitektbedriftenes BIM-utvalg og er eneste kurs på markedet spesielt tilpasset arkitekter. Fokus vil være arkitektens særskilte ansvar for helheten i prosjektene, og hvordan bruk av BIM kan bidra til å ivareta dette ansvaret. Kurset viser hvilke muligheter og utfordringer som ligger i bruken av BIM, og ser blant annet på innholdet i roller og oppgaver og hva det er smart å tenke på allerede i forbindelse med kontraktsinngåelse.

BIM-kurs for arkitekter med leder- og prosjektansvar

Tema for kurset er blant annet rammebetingelser, tverrfaglig koordinering, arkitektens BIM-modell og leveranser. BIM ses også i sammenheng med nye prosessverktøy som LEAN og VDC. Alle eksempler vil være tilpasset arkitekter. 

Målgruppen er prosjekt- og bedriftsledere, da hovedfokus vil ligge på styring av BIM prosjekter.  Det passer også for deg som har rollen som BIM-ansvarlig, BIM-koordinator, prosjekteringsleder, eller utvikler bedriftens BIM-strategi. Kurset gir ingen innføring i den praktiske bruken av bruk av de enkelte BIM-verktøyene, eller modelleringspraksis.  

Kurset er utviklet av Arkitektbedriftenes ekspertutvalg for BIM og er basert på buildingSMARTs læreplan for prosjekterende. Selv om kurset er laget for og av arkitekter vil det også være relevant og åpent for andre rådgivere i byggebransjen. 

Kurset består av en kursdel og en del for selvstudium. Kursdelen gjennomføres for tiden digitalt, i to sesjoner. Hver sesjon tar for seg to moduler. 

Første del er torsdag 3. juni kl. 9-12
andre del fredag 4. juni kl. 9-12

Last ned kursprogrammet her>>

Foredragsholdere:

Armas Aavatsmark er arkitekt og BIM-manager hos Asplan Viak AS. Han har erfaring som kursholder bl.a. fra grunnkurs i BIM for Rådgivende ingeniøreres forening.

Flavio Carniel er arkitekt og BIM-manager hos Dyrø og Moen Arkitekter AS. Han har erfaring som kursholder bl.a. fra BIM-tekniker for Oslo fagskolen.

Christian Hofmeier er arkitekt og kvalitetsrådgiver hos Arkitektbedriftene. 

Alle foredragsholderne har lang erfaring med bruk av BIM i ulike typer prosjekter og har vært med på å utvikle kurset gjennom deltakelse i Arkitektbedriftenes BIM-utvalg. 

 

 

 

 

 

 

Praktisk informasjon

Sted: webinar - Teams
Dato: 3. juni 2021 - 4. juni 2021
Tid: kl.09:00 - kl.12:00
Påmeldingsfrist: 1. juni 2021
Pris medlem: 5000
Pris ikke-medlem: 7500