Årsrapport 2020

Ved utgangen av 2020 hadde foreningen 555 medlemsbedrifter. 29 av disse var aspirantmedlemmer. 77 medlemsbedrifter var tilsluttet Arkitektbedriftenes tariffavtaler. Medlemsbedriftene våre talte totalt 5 380 ansatte, hvorav 4 324 var arkitekter.