Bærekraftsutvalget

Bærekraftsutvalget har som formål å styrke foreningen og medlemsbedriftene innen innen helhetlig bærekraft, med hovedfokus på klima og miljø.

Utvalget skal bidra til å ivareta arkitektbransjens interesser i bærekraftsspørsmål, utvikle roller og oppgaver, og medvirke til deling av kunnskap i bransjen.

Utvalgets medlemmer:

Andrea Welte, PKA arkitekter AS
Tine Hegli, AHO   
Marianne Guriby Dahl, Enerhaugen Arkitektkontor AS
Marta Eggertson, Marta Eggertsen AS
Myrna Becker, Sane AS
Jan Erik Rossow, Vill mer AS
Kathrine Strøm, Asplan Viak / NMBU
Janeche Bull Borander, Arkitektbedriftene

 

Spørsmål kan rettes til janeche@arkitektbedriftene.no.