Mandat BIM utvalg

Mandat BIM-utvalget

 

Generelt

Ekspertutvalgene til Arkitektbedriftene i Norge skal være de fremste spesialister på sine områder og ivareta behovet bransjeforeningen har for å overvåke, utvikle og formidle innsikt og kunnskap på det aktuelle området. Utvalgene har konkrete oppgaver som defineres av foreningens styre og administrasjon og i utvalget selv. Utvalgenes rammer fastlegges av foreningens administrasjon og det er hit utvalgene rapporterer.

 

BIM-utvalget

BIM-utvalget er et ekspertutvalg i Arkitektbedriftene i Norge. Bygningsinformasjonsmodeller og –modellering (BIM) representerer ny utvikling av verktøy for prosjektering og bygging og ny utvikling av samhandling i byggeprosessen. BIM-utvalget representerer arkitektene i utviklingsarbeidene og på felles arenaer og drøfter alle aspekter og konsekvenser av utviklingen slik at det kan bringe videre råd og kompetanse til foreningen og foreningens medlemmer.

 

Sammensetning

  • Utvalget skal ha 5-7 medlemmer. Medlemmer kan rekrutteres fra medlemsbedrifter, ikke-medlemsbedrifter og andre fagmiljøer.
  • Utvalgets medlemmer oppnevnes av Administrasjonen evt. etter innstilling fra utvalget. Organisasjon og ledelse avklares internt i utvalget.
  • Arkitektbedriftenes administrasjon v/ kvalitetsrådgiver fungerer som sekretær for utvalget.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver

  • Utvalget skal medvirke i utviklings- og standardiseringsarbeider slik at arkitektnæringens interesser og behov for tilpasning til sine oppgaver og roller til enhver tid er ivaretatt.
  • Utvalget skal til enhver tid vurdere om det er behov for egne tiltak for å oppnå en ønsket utvikling eller situasjon. Slike tiltak skal godkjennes av foreningens administrasjon.
  • Utvalgets medlemmer representerer bransjeforeningen når de opptrer som del av utvalget.
  • Utover de nevnte punkter kan Administrasjonen pålegge utvalget konkrete arbeidsoppgaver.

 

Godtgjørelse

Utvalgsmedlemmer som representerer foreningens medlemsbedrifter godtgjøres etter de satser som til enhver tid er fastsatt av administrasjonen. Se info nr. 810-04 i Bedriftshåndboken.