Gjeldende forsikringsvilkår

Siden 1. januar 2014 har Tryg Forsikring vært vår forsikringsgiver. Ta kontakt med Arkitektbedriftene for vilkår som gjaldt frem til 31.12.2013.

Generelle vilkår, gjelder for alle forsikringer:

 Generelle vilkår

Ansvar:

Vilkår ansvar

Vilkår ansvar på engelsk / Insurance terms. Liability.

Rettshjelp:

Vilkår rettshjelp

Gruppeliv:

 Gruppeliv Dekningsvilkår Hovedforsikring død

 Gruppeliv Produktvilkår

 Gruppeliv Uførekapital Dekningsvilkår

Yrkesskade:

 Yrkesskade Vilkår Innehaver

 Yrkesskade Vilkår

Reise:

 Reise Produktvilkår

 Reise Dekningsvilkår Tjenestereise  

Reise Ulykke ved Tjenestereise

 Reise Dekningsvilkår Fritidsreiser

Reise Ulykke ved Fritidsreiser

Næringsliv og verdisak:

 Næringsliv vilkår

  Maskiner, varer, løsøre vilkår

 Avbruddsdekning vilkår 

 Utstyr - kasko vilkår 

Verdigjenstandsregistreringsskjema må fylles ut før skade oppstår. Last ned her.

Ulykke:

 Kollektiv Ulykke Produktvilkår

Fritidsulykke:

Fritidsulykke produktvilkår

 Fritidsulykke Dekningsvilkår Arbeidsuførhet_Mènerstatning_Påførte utgifter.pdf

 Fritidsulykke Dekningsvilkår Barnetillegg.pdf

 Fritidsulykke Dekningsvilkår Ektefelletillegg.pdf

 Fritidsulykke vilkår Psykologisk Førstehjelp.pdf

Behandling/helse: 

 Behandlingsforsikring Produktvilkår.pdf

 Behandlingsforsikring Dekningsvilkår - Grunndekning 

 Behandlingsforsikring Dekningsvilkår - Fysikalske behandlinger 

 Behandlingsforsikring Dekningsvilkår - Psykolog- og krisehjelp

Sykelønn:

 Sykelønn vilkår

Sykeavbrudd:

 Sykeavbrudd Produktvilkår

 Sykeavbrudd Dekningsvilkår

 Drone:

 Drone vilkår

 Cyber:

 Cyberforsikring grunndekning

 Rettslig ansvar etter datatap

 Driftstap etter cyberangrep

Styreansvar:

 Styre- og ledelsesansvarsforsikringsvilkår