Styreansvarsforsikring

Forsikringen dekker formueskade som følge av styreansvar som nåværende og fremtidige styremedlemmer og varamedlemmer, samt de som trer ut av styret i forsikringstiden, kan pådra seg i henhold til norsk rett.

I tilleggdekkes erstatningsansvar som administrerende direktør kan pådra seg i henhold til ASL § 17 1, samt kostnadsfri bistand forbundet med rettslig behandling av krav som er reist mot styret og som er omfattet av forsikringen.

Last ned produktark her


Bestill her