Verdigjenstandforsikring

Verdigjenstandforsikringen dekker plutselig og uforutsett skade av ytre årsak på løsøregjenstander som foto- og videoutstyr, bærbare PC-er osv. Dette er utstyr som ikke dekkes av kontorforsikringen når gjenstandene tas ut av bedriften.

Alle gjenstander som skal verdisakforsikres gjennom Arkitektbedriftenes forsikringsordning må være registrert. Er gjenstanden ikke registrert, er den heller ikke forsikret! Ved enhver forandring av innhold på listen, må ny, komplett liste oversendes oss. Fyll ut Wordskjemaet under og returner til til oss.

Verdigjenstandregistrering skjema

 

Bestill her