Verdigjenstandforsikring

Verdigjenstandforsikringen dekker plutselig og uforutsett skade av ytre årsak på løsøregjenstander som foto- og videoutstyr, bærbare PC-er osv. Dette er utstyr som ikke dekkes av kontorforsikringen når gjenstandene tas ut av bedriften.

Alle gjenstander som skal verdisakforsikres gjennom Arkitektbedriftenes forsikringsordning må være registrert. Ved enhver forandring av innhold på listen må komplett, ny liste oversendes oss. Fyll ut webskjema under eller benytt word-fil (nederst).

 

Hver gjenstand beskrives med: type gjenstand, typebetegnelse, serienr, innkjøpsår, nåpris i butikk (eks mva)

 

 Verdigjenstandregistrering skjema.docx


Skal du bestille andre type forsikringer? Gå til bestillingsskjemaet på denne siden