Solidaransvar

Det blir mer og mer vanlig at rådgivere går sammen i grupper. Da vil man som regel være solidarisk ansvarlige overfor oppdragsgiver. Fordi man da tar på seg et større ansvar ved kontrakt enn det ansvarsforsikringen normalt dekker, er det viktig å be forsikringsselskapet sitt om en solidaransvarsbekreftelse. Alle i gruppen må innhente en slik solidaransvarsbekreftelse fra sine forsikringsselskap.

Det kan være ulik praksis hos de forskjellige forsikringsselskap. Mange forsikringsselskap gir bekreftelse på solidaransvar for ett år av gangen og man må derfor passe på innhente denne hvert år så lenge prosjektet varer, samt i reklamasjonstiden på fem år. Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS' bekreftelse gjelder i prosjektets levetid. Det er viktig å følge opp at de andre i gruppen hele tiden har gyldig ansvarsforsikring og solidaransvarsbekreftelse.


For å innhente solidaransvarsbekreftelse må anmodningen nedenfor fylles ut.

Arkitektbedriftene Forsikringsservice beregner seg et administrasjonsgebyr på NOK 1.000,- per utstedt solidarasvarsbekreftelse.

Arkitektbedriftene har utarbeidet en modell for internavtale for prosjekteringsgrupper med solidaransvar. Denne gis ut som et felles produkt mellom Arkitektbedriftene og RIF. Se Bedriftshåndbokens info nr. 542-01.