Cyberforsikring - Bedriftens beskyttelse i nye tider

Cyberangrep er en ekstern trussel som har til hensikt å skade, forstyrre eller overbelaste datasystemet. Det kan for eksempel oppstå når en ansatt klikker på en annonse eller åpner et infisert bilag i en mail, som resulterer i at et skadelig program aktiveres i bedriftens datamiljø.

Vanlige konsekvenser av et cyberangrep er at datasystem ikke lenger virker etter sin hensikt eller slutter helt å virke, og avbrudd med økonomisk tap kan oppstå. Kostbare tiltak må iverksettes, ofte med hjelp fra eksterne konsulenter som utreder, gjenoppretter og igangsetter datasystemene som har blitt rammet. 

Cyberangrep mot bedrifters pcer, skytjenester og mobile enheter er sterkt økende. Ikke bare store bedrifter rammes, også små bedrifter er i faresonen. Mer enn 90 % av alle bedrifter har vært rammet av et cyberangrep med datainntrengning som resultat. Angrepene blir stadig mer
sofistikerte og et omfattende dataangrep kan bli kostbart for bedriften.

Med Trygs Cyberforsikring får bedriften en beskyttelse og en beredskap for å håndtere et cyberangrep. I denne brosjyren får du vite mer om hva et cyberangrep er, og hvordan en cyberforsikring kan styrke din bedrift.

Last ned produktark her

 

Bestill her