Kollektiv Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring gir en økonomisk erstatning ved varig personskade forårsaket av en plutselig ytre begivenhet – ulykkestilfelle – uavhengig av den sikredes vilje.

ulykkeDet er ingen begrensninger i når eller hvor ulykkestilfellet skjer, men det er forbehold mot visse risikofylte fritidsaktiviteter.

Last ned produktark her

 

 

 

 

 

 


IPID - produktinformasjon for bedrifter
Les relevant informasjon om våre forsikringer slik at du kan ta et velbegrunnet valg om kjøp av forsikring. Informasjonen er fremstilt på en enkel måte i form av standardiserte produktark (IPID - Insurance Product Information Document).

IPID - kollektiv ulykke 

Bestill her