Rutiner ved skade

Skade meldes ved å sende skademeldingsskjema.

tlf.: 22 93 15 00.
Send utfyllt skjema til e-post: post@arkitektbedriftene.no

Eventuelt:
Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS
Postboks 5482 Majorstuen
0305 OSLO

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS på tlf.: 22 93 15 00.

Filer for nedlasting