Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikringen omfatter en ren dødsrisikoforsikring hvor forsikringssummen utbetales ved dødsfall, med eller uten nedtrapping på grunn av alder. Forsikringen kan i tillegg omfatte en uførekapital.

gruppeliv

Forsikringssummene angis i antall G (folketrygdens grunnbeløp). Forsikringssum angitt i G indeksreguleres hvert år.

 

Alternativene er:

• Dødsfall – 10 G

• Dødsfall – 20 G

• Dødsfall med uførekapital – 10 G

• Dødsfall med uførekapital – 20 G

Forsikringssummen for uførekapital utgjør 80 prosent av den summen som er valgt for Gruppeliv.

 

Last ned produktark her

 

 

Last ned begunstigelsesskjema (pdf)

 

 

Fortsettelse

Ansatt som slutter/sier opp sin stilling i bedriften, er ikke lenger medlem av den forsikringsordning som bedriften har opprettet gjennom Tryg Forsikring. De som avslutter sitt arbeidsforhold i bedriften, har lovfestede rettigheter ved fratredelse. De har rett til å tegne forsikring i bedriftens forsikringsselskap med samme forsikringssum og med samme forsikringstid som gjelder ved fratredelsestidspunktet, uten å fremlegge helseattest. Premien vil bli beregnet etter vanlig tariff for individuell forsikring. Retten til fortsettelsesforsikring gjelder ikke når forsikringen overføres til et annet selskap eller når den forsikrede trer ut av ordningen på grunn av alder eller utbetalt erstatning. 

Vi gjør oppmerksom på at Tryg ikke har registrert personopplysninger for de ansatte i bedriften. Dersom man ønsker å benytte seg av dette tilbudet, må Tryg underrettes innen 6 måneder fra fratredelsesdato. Tryg vil sende et tilbud på individuell forsikring hvor ny svarfrist for å akseptere tilbudet og lignende, er oppgitt.


Fortsettelsesskjema

Fortsettelsesskjema kan sendes til:

Tryg Forsikring
Gruppeliv og Helse
v/Vibeke Endresen
Postboks 7070
5020 Bergen

 

Bestillingsskjema

 (Skjema for registrering av verdisaker må innsendes.)
Captcha Image