Tilbud og rådgivning

AFAS prioriterer å inneha solid kompetanse på forsikringstekniske spørsmål i tilknytning til arkitektkontorets daglige drift. Arkitektbedriftene er representert i de fleste standardiseringskomitéer som utvikler omforente standarder på vegne av byggenæringen. Derfor har vi særlig kompetanse på rådgiverstandardene NS 8401, NS 8402, NS 8403 og NS 8404, forbrukerstandardene etter bustadoppføringsloven, entreprenørstandardene, samt entrepriseformer, nye samarbeidsformer i næringen og offentlige anskaffelser.

Vår forsikringsgiver, Tryg Forsikring, har dyptgående, sterk og profesjonell kompetanse på forsikringstekniske spørsmål, skadebehandling og prosedyre, samt omfattende erfaring innenfor entrepriseformer, kontrakter og arkitektkontorets daglige drift. Vårt nå mangeårige samarbeid har gitt, og fortsetter å gi oss, meget fornøyde forsikringskunder.

AFAS har en betydelig påvirkningsgrad på de gjeldende forsikringsvilkår, spesielt når det gjelder ansvarsforsikring. Vi kan derfor tilby skreddersydde forsikringer, knyttet bl.a. til endringer av standardvilkårene, erstatningsbeløpene, geografisk utvidelse og medforsikring av utenlandske foretak, ingeniørdekninger og andre individuelle behov. Fyll ut dette skjemaet for å bli kontaktet