Tryg Tilbake

En ny tjeneste fra Tryg hjelper ansatte som har vært utsatt for en ulykke raskest mulig tilbake i jobb. Den nye tjenesten gjelder ved yrkesskade og fritidsulykke. Tjenesten går ut på at et team av profesjonelle går sammen om å gi det lille ekstra for å få folk tilbake i jobb.

Last ned brosjyre for arbeidsgiver

Last ned brosjyre for skadelidte

Når du er dekket gjennom en personforsikring i Tryg, vil du alltid bli møtt av erfarne og dyktige skadebehandlere hvis du blir utsatt for en ulykke. Vi vet at ulykker kan være en stor påkjenning - både fysisk og psykisk. Det er derfor viktig at du føler deg godt ivaretatt i møte med oss.

Den vanskelige tiden etter en ulykke
Tiden etter en ulykke kan oppleves som vanskelig. I tillegg til helseplager som kan kreve behandling og/eller rehabilitering, er det mange praktiske ting å forholde seg til. Dette kan være alt fra kontakt med NAV, arbeidsgiver og forsikringsselskap, til valg av behandling, resultater av medisinske  undersøkelser og videre behandlingsforløp. I mange tilfeller strekker sykeforløpet seg over lengre tid enn nødvendig fordi den som er skadet ikke får den hjelp og støtte det er behov for.

Tryg Tilbake – veien tilbake til jobb
Tryg har etablert en tverrfaglig kompetansegruppe som heter Tryg Tilbake. I utvalgte tilfeller hvor sykeforløpet ser ut til å strekke seg over lang tid, kan gruppen ta hånd om deg fra skaden skjer til du er trygt tilbake i arbeid. Vi koordinerer kontakten med alle involverte parter, og vil gi deg råd og veiledning basert på dine behov gjennom hele forløpet. Hjelp fra Tryg Tilbake er basert på samarbeid og tillit.

Tryg Tilbake gjelder ved forsikringer for yrkesskade og fritidsulykke.

Bestill her

 

tryg tilbake opp kant