Personforsikringer

I tillegg til ansvarsforsikring må alle bedrifter ha yrkesskadeforsikring og ordning med offenlig tjenestepensjon for sine ansatte. Bedrifter som har inngått tariffavtale med sine ansatte, er også pålagt å ha reiseforsikring for tjenestereiser.

Yrkesskade

Alle arbeidsgivere er ved lov pliktig til å tegne yrkesskadeforsikring til dekning av yrkesskade og yrkessykdom for alle sine arbeidstakere. Dette gjelder også vikarer/deltidsansatte. Arbeidsgiver kan også tegne slik forsikring for seg selv.

Les mer

Fritidsulykke

Fritidsulykke sikrer deg og dine ansatte økonomisk hvis en ulykke inntreffer i fritiden. Forsikringen dekker ulykkesskader som ikke omfattes av yrkesskadeforsikringen.

Les mer

Behandling

Rask og enkel tilgang til behandling. Med behandlingsforsikring slipper de ansatte å stå i de offentlige køene og kan komme raskere tilbake på jobb ved sykdom eller skade.

Les mer

Reise

Arkitektbedriftene tilbyr medlemspriser på alle typer forsikring. Nå starter snart feriesesongen, og reiseforsikring for fritidsreiser er et ettertraktet ansattgode. Ta kontakt for tilbud!

Les mer

Gruppeliv

Gruppelivsforsikringen omfatter en ren dødsrisikoforsikring hvor forsikringssummen utbetales ved dødsfall, med eller uten nedtrapping på grunn av alder. Forsikringen kan i tillegg omfatte en uførekapital.

Les mer

Sykelønn

Sykelønnsforsikringen dekker differansen mellom faktisk lønn og utbetalt sykelønn fra Folketrygden for ansatte/innehavere av arkitektbedrift med lønn over 6G.

Les mer

Kollektiv Ulykke

En ulykkesforsikring gir en økonomisk erstatning ved varig personskade forårsaket av en plutselig ytre begivenhet – ulykkestilfelle – uavhengig av den sikredes vilje.

Les mer

Tryg Tilbake

En ny tjeneste fra Tryg hjelper ansatte som har vært utsatt for en ulykke raskest mulig tilbake i jobb. Den nye tjenesten gjelder ved yrkesskade og fritidsulykke. Tjenesten går ut på at et team av profesjonelle går sammen om å gi det lille ekstra for å få folk tilbake i jobb.

Les mer