Behandlingsforsikring

Rask og enkel tilgang til behandling. Med behandlingsforsikring slipper de ansatte å stå i de offentlige køene og kan komme raskere tilbake på jobb ved sykdom eller skade.

behandling

Behandlingsforsikringen inneholder blant annet:

 • diagnostisering, operasjon og rehabilitering
 • fysikalsk behandling
 • psykolog behandling

Vi garanterer behandling innen 10 dager.


 

Last ned produktark her

 

Hvorfor helseforsikring?

 • Reduserer sykefraværet
 • Sparer arbeidsgiveren for sykefraværskostnader
 • Muliggjør stabilitet og kontinuitet i bedriften og for bedriftens kunder
 • Trygghet og sikkerhet for de ansatte og deres familier
 • Omsorg og omtanke for bedriftens viktigste ressurser
 • Attraktivt personalgode for å beholde og tiltrekke nye medarbeidere
 • Et argument i lønnsforhandlingene

 

Link personportal - behandling og gruppeliv 

 

Tryg Legehjelp

Tryg Legehjelp sparer tid og penger for både bedriften og den ansatte. Tjenesten er inkludert i behandlingsforsikringen for alle bedriftskunder og kontaktes enkelt ved hjelp av en egen app eller man kan ringe.

Legebesøk må ofte gjennomføres i arbeidstiden. En tur til legen tar i gjennomsnitt omkring 3 timer, samtidig som over 50 prosent av sakene kan løses uten en fysisk undersøkelse hos legen. I svært mange tilfeller kan behandlingen starte eller behovet for henvisning eller resept være løst så snart telefonsamtalen med legen er ferdig.

Med Tryg Legehjelp kan den ansatte få løst en stor del av legebehovet gjennom en telefonsamtale eller med appen, og trenger derfor ikke å være borte fra jobb på grunn av et fysisk legebesøk for seg selv eller med syke barn. Den ansatte slipper dessuten å betale fastlegen egenandel, som kan beløpe seg til flere hundre kroner per konsultasjon.

Hos Tryg Legehjelp møter du allmennleger og sykepleiere som har lang erfaring med online rådgivning og behandling i Norge. I appen finnes også en rekke selvhjelpsprogrammer.

 • Ingen ventetid
 • Ingen egenandel
 • Forsikredes ektefelle/barn i husstanden kan også benytte tjenesten

Se mer om Tryg Legehjelp her

 

IPID - produktinformasjon for bedrifter
Les relevant informasjon om våre forsikringer slik at du kan ta et velbegrunnet valg om kjøp av forsikring. Informasjonen er fremstilt på en enkel måte i form av standardiserte produktark (IPID - Insurance Product Information Document).
IPID - behandlingsforsikring

 

Bestill her