Sykelønnsforsikring

Sykelønnsforsikringen dekker differansen mellom faktisk lønn og utbetalt sykelønn fra Folketrygden for ansatte/innehavere av arkitektbedrift med lønn over 6G.

sykelønnForsikringen opphører når man ikke lenger har krav på sykepenger etter Folketrygdloven (vanligvis 67 år).

Last ned produktark her

 

 

Bestill her

 

 

 

 

IPID - produktinformasjon for bedrifter
Les relevant informasjon om våre forsikringer slik at du kan ta et velbegrunnet valg om kjøp av forsikring. Informasjonen er fremstilt på en enkel måte i form av standardiserte produktark (IPID - Insurance Product Information Document).
IPID - sykelønn