Droneforsikring

Forsikringen omfatter rettslig erstatningsansvar for skade på ting og person som pådras under den virksomhet som er angitt i forsikringsbeviset ved bruk av droner.

Med droner menes RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) med vekt mindre enn 7,5 kg.

Forsikringen gjelder for skader som konstateres i forsikringstiden. Forsikringssummen er SDR 750.000 per skadetilfelle og totalt per år.

For bestilling, send epost til post@arkitektbedriftene.no

Last ned produktark her

 

For bestilling, send epost til post@arkitektbedriftene.no