Mandat for MAKS-utvalget

Mandat for MAKS-utvalget

Generelt

Ekspertutvalgene til Arkitektbedriftene i Norge skal være de fremste spesialister på sine områder og ivareta behovet bransjeforeningen har for å overvåke, utvikle og formidle innsikt og kunnskap på det aktuelle området. Utvalgene har konkrete oppgaver som defineres av foreningens styre og administrasjon og i utvalget selv. Utvalgenes rammer fastlegges av foreningens administrasjon og det er hit utvalgene rapporterer. 

MAKS-utvalget

MAKS-utvalget er et ekspertutvalg som i hovedsak skal arbeide med oppgaver knyttet til utvikling og forvaltning av MAKS-verktøy og -rutiner. I dette inngår oppgaver som; utforming av skjemaer, revidering av tekstlig innhold i rutiner, testing av digitale løsninger (inkludert brukervennlighet), kvalitetssikring av forskriftstekster og oppgavetekster i kvalitetsplanen. Utvalgsmedlemmer kan også bidra i arbeid knyttet til informasjonsarbeid og kursvirksomhet. 

Sammensetning

  • Utvalget skal ha 5-7 medlemmer. Medlemmer kan rekrutteres fra medlemsbedrifter, ikke-medlemsbedrifter og andre fagmiljøer.
  • Utvalgets medlemmer oppnevnes av Administrasjonen evt. etter innstilling fra utvalget. Utvalget operer med en flat struktur.
  • Arkitektbedriftenes administrasjon v/ kvalitetsrådgiver fungerer som sekretær for utvalget 

Ansvar og arbeidsoppgaver

  • Utvalget skal arbeide for at MAKS-rutiner og kvalitetsplanen er oppdatert i forhold til plan- og bygningsloven, teknisk forskrift og saksforskriften slik at den prosjekterende kan benytte MAKS for å sikre ivaretakelsen av myndighetskrav i et prosjekt.
  • Utvalget skal arbeide for at rutiner for kontordrift er presentert og tilgjengeliggjort på en slik måte at man kan benytte MAKS for å oppfylle krav til system for foretak med ansvarsrett (SAK10, kapittel 10)
  • Utvalget skal arbeide for en robust, brukervennlig og fleksibel IT-løsning for MAKS-brukere
  • Utvalget skal til enhver tid vurdere om det er behov for egne tiltak for å oppnå en ønsket utvikling eller situasjon. Slike tiltak skal godkjennes av foreningens administrasjon.
  • Utvalgets medlemmer representerer bransjeforeningen når de opptrer som del av utvalget.
  • Utover de nevnte punkter kan Administrasjonen pålegge utvalget konkrete arbeidsoppgaver.

Godtgjørelse

Utvalgsmedlemmer som representerer foreningens medlemsbedrifter godtgjøres etter de satser som til enhver tid er fastsatt av administrasjonen. Se info nr. 810-04 i Bedriftshåndboken.

Relaterte nyheter og arrangementer

1054923420

Arbeidstilsynets samtykke kan nå søkes gjennom MAKS-søk

Publisert: 23. juni 2021
490615091

MAKS-søk har bikket 5000 søknader

Publisert: 20. mai 2021
Hjemmeside MAKS-søk

MAKS-søk: Oppdatering februar 2021

Publisert: 9. februar 2021
1170380890

God jul fra MAKS-teamet

Publisert: 15. desember 2020