God jul fra MAKS-teamet

MAKS-teamet ønsker å takke alle brukere for 2020, og vi ønsker dere en riktig god jul

Årets siste oppgraderinger i MAKS-søk

  • Nå er det mulig å legge til foretak med utenlandsk organisasjonsnummer. 
  • Erklæringer kan signeres av andre personer innen eget foretak. 
  • Datoer for samsvars- og kontrollerklæringer hentes nå direkte i gjennomføringsplanen, digitalt eller fra datoen som settes ved manuelt mottatte erklæringer.

Året som var - tall og statistikk

I mars 2020 lanserte vi det siste søknadstrinnet Søknad om endring av gitt tillatelse. Det er motiverende å se at det allerede er over 70 prosjekter som har tatt denne i bruk. 

Videre har vi fokusert på forbedringer av systemet, eksempelvis muligheten å legge til flere følgebrev, å ha flere kontaktpersoner for foretak med ulike ansvarsområder og automatiske varsler når det er nye digitale meldinger for prosjektet. 

I november hadde vi et webinar der vi gikk gjennom og viste et komplett søknadsløp. Vi svarte også ut en rekke spørsmål fra brukerne. Hvis du gikk glipp av dette, er opptaket og presentasjonen tilgjengelig for våre medlemmer her >>.

Vi tar det som en tillitserklæring at antallet medlemskontorer som har tatt i bruk løsningen, har vokst jevnt gjennom hele året. MAKS-søk har allerede over 3000 ulike søknadsinnsendinger, fra mer enn 250 kontorer, og til (nesten) alle landets kommuner. 

Support

Vi minner om at det ikke vil være support fra og med 23. desember til og med 4. januar. 

I januar får vi en ny medarbeider på support. Dette gir bedre kapasitet, spesielt i utviklingsteamet hvor det frigjøres ressurser til forbedringer og utvikling av nye funksjoner i dagens løsning.

Relaterte saker


Mest leste saker