Årsmøter 2021

Torsdag 27. mai ble det i henhold til foreningenes lover avholdt årsmøter. Grunnet koronarestriksjoner ble møtene avholdt på Teams fra et studio i Oslo.

Årsmøter i foreningen

Det ble avholdt årsmøter i Arkitektbedriftene i Norge og Arkitektbedriftene i Norge Service. Styre og valgkomite fikk enkelte nye medlemmer. Stemmegivning ble gjennomført med verktøyet Votendo.

Nytt styre består av

Styreleder      

Michelle Wright, Norconsult, Trondheim

 

Styremedlemmer

Christian Dahle, CF Møller, Oslo

Elisabeth Paus, IARK, Oslo

Heidi-Kathrin Osland, Arkitektkontoret 4b, Sogndal

Solveig Dahl Grue, Ratio Arkitekter, Oslo

Tarald Lundevall, Snøhetta, Oslo

 

Varamedlemmer

Fredrik Sømme, Asplan Viak, Kristiansand

Inger Anne Landsem, PKA, Trondheim

Jon Flatebø, L2 Arkitekter, Oslo

 

Ny valgkomite

Leder Siri Bakken, Oslo

Alessandra Kosberg, Oslo

Lars Christensen, Bergen

 

Arkitektbedriftene ønsker for øvrig å takke avgåtte medlemmer av disse fora for deres innsats gjennom mange år.

Arkitektbedriftenes årsrapporter kan lastes ned her >>