RIBAs bærekraftige resultatmål

RIBAs «Sustainable Outcomes Guide» er et sett med kortfattede og målbare bærekraftige resultatmål koblet opp mot FNs bærekraftsmål, og som kan brukes på byggeprosjekter i alle målestokker.

RIBA (Royal Institute of British Architects) sin guide redegjør for hvert resultatmål, med tilhørende nøkkeltall, og foreslår designprinsipper for å lykkes, samt tilnærminger til hvordan man kan verifisere tall i sluttproduktet.

RIBAs bærekraftige resultatmål:

  • Null netto karbonutslipp i bruksfasen
  • Null netto karbonutslipp i byggefasen
  • Bærekraftig vannsyklus
  • Bærekraftig infrastruktur og transport
  • Bærekraftig arealbruk og biologisk mangfold
  • God helse og livskvalitet
  • Bærekraftige samfunn og sosial verdi
  • Bærekraftige livssykluskostnader

Last ned guiden her >>