Arkitektur skaper verdi - Juvflye klimapark

Miljø- og klimaforandringer er pensum i grunnskolen. I Jotunheimen brukes arkitektur og design fra Landskapsfabrikken som et ledd i undervisningen om hvordan klimaendringer påvirker oss.

I løpet av de seneste årene har det skjedd en omfattende nedsmelting av isbreene i området rundt Galdhøpiggen. En rekke unike arkeologiske funn var smeltet ut av isen, og gjennom arbeidet med å sikre disse funnene fikk kommunen ideen om å utvikle en klimapark for barn og ungdom.

Inne i isbreen, ca. 1 km fra Juvasshytta, har kunstner Peder Istad utformet en vakker istunnel. Driverne av klimaparken så behovet for å bedre fremkommeligheten mellom Juvasshytta og tunnelen, uten at gåing i området ville føre til ytterligere slitasje på det sårbare terrenget.

Arkitektur som skaper verdi

Arkitektur skaper verdi er et nasjonalt prosjekt i regi av Arkitektbedriftene i Norge. Ønsket er å formidle de sosiale, miljømessige og økonomiske verdiene gode byggeprosjekter skaper for oppdragsgiver, brukere av bygg, og samfunnet som helhet, samt hvordan arkitektur bør brukes som et verktøy i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn.

Ved Juvflye klimapark trekkes blant annet frem:

  • Høy grad av kunnskapsformidling
  • Skånsomt plassert i terrenget
  • Bevaring av områdets kvaliteter
  • Positive økonomiske ringvirkninger for kommunen

Sosial verdi

Å bevege seg i fjellet er en kvalitet mange nordmenn setter høyt, og funksjonshemmede er intet unntak. Den universelt tilpassede gangbanen er tilrettelagt for bevegelseshemmede og krever ikke midlertidige løsninger eller tilleggsutstyr. Turveien mot Juvfonne er planlagt på en måte som ikke ekskluderer noen. Rundt 50 000 personer besøker istunnelen og området rundt Juvasshytta i løpet av en sommersesong.

Gangbanen på Juvflye bidrar til å oppfylle norsk lov som skal sikre at alle elever er inkludert i skoletilbudet. Undervisningstilbudet på Juvfonne er i tråd med det arbeidet som gjøres for å sørge for en universelt utformet grunnskole. Selv om ikke klimaparken er en nærskole i seg selv, inngår den i skolepensum i den grad skoleklasser tas med til parken. Målet med tilpasset opplæring er at alle elever skal få en bedre skolehverdag og et bedre læringsmiljø, noe gangbanen er med å bidra til. At landskapsarkitektene har lagt estetikk, innovasjon og funksjonalitet til grunn for prosjektet har ført til at gangstien har høstet en rekke priser for sitt tydelige konsept.

Miljøverdi

Gangbanen brukes som natursti, der hvert stopp har ulikt tema, fra klimaforandringer, dyre- og planteliv og brearkeologi. Gangbanen eksponerer publikum for naturfenomener de kanskje aldri ville sett. Nå har alle mulighet til å komme seg opp i høyfjellet og selv oppleve koblingen mellom natur og kulturhistorie.

Å i det hele tatt bygge noe i nasjonalparken møtte noe motstand i starten av planleggingsfasen. Flere politiske røster var skeptiske, men med Juvasshyttas beliggenhet og bilvei var dette en av plassene som allerede var godt tilrettelagt for en universelt tilpasset turvei. At gangbanen er skånsomt plassert i landskapet og materialene er tilpasset det vernede terrenget, viderefører kommunens helhetlige miljøfokus og ivaretar nasjonalparkens verneverdier. Hele prosessen med å etablere Klimaparken har satt klimaendringer på kartet og initiert ny klimaforskning i Galdhøpiggenområdet.

Økonomisk verdi

På sesongbasis bidrar klimaparken med nye arbeidsplasser, og hver sommer ansetter kommunen naturveiledere med bakgrunn innen biologi, arkeologi, og glasiologi, som tar med skolegrupper til istunnelen i Juvfonne. En guidet tur tar ca. to timer og inne i istunnelen får man også lære om Norrøn mytologi. At besøkende og skoleelever ledsages av eksperter, bidrar til sterke opplevelser og viktig kunnskapsformidling.

Klimaparken er også blitt en ren turistattraksjon, noe som gir økonomiske gevinster for kommunen ved at både offentlige og private aktører legger studieturen til Lom for opplevelsens skyld. 

Les mer om hvordan Juvflye klimapark skaper verdi her >>


Fakta om Juvflye klimapark

  Prosjekttype: Friluftsområde
  Oppdrag: Landskapsarkitektur
  Kommune: Lom
  Program: Gangvei, utkikkspunkt
  Prosjektvarighet: 2012-2013
  Oppdragsgiver: Klimapark 2469
  Arkitekt: Landskapsfabrikken
  Arkitektens rolle: Prosjektering
  Byggekostnad: 35 millioner kroner eks. mva.
  Bruttoareal: 1 700 kvm
  Kvadratmeterpris: 20 500 kr
  Anskaffelsesprosedyre: Begrenset anbudskonkurranse
  Gjennomføringsstrategi: Prosjektet er gjennomført som en delentreprise

 

Forbildene i Arkitektur skaper verdi er hentet fra hele Norge og viser hvordan utforming av bygninger, landskap og byrom kan bidra til bedre økonomi, miljøbesparelser og økt livskvalitet. Forbildene setter ord på det som oppstår i kontakt mellom mennesker og de bygde omgivelsene. 

Arkitektbedriftene i Norge er bransje- og arbeidsgiverforeningen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter.

Relaterte saker


Mest leste saker