Arkitektur skaper verdi - Smestad gjenbruksstasjon

Mange kvitter seg med ting som andre kan ha bruk for. Etter at Oslo kommune fikk arkitekter til å tegne ny gjenbruksstasjon på Smestad, anslås det at over 100 000 kg varer fått nytt liv hos nye eiere.

Økonomisk vekst bidrar til økt forbruk og mer avfall, og mengden avfall per nordmann var 748 kilo i 2017. I Oslo jobber renovasjonsetaten med å motivere byens innbyggere til å resirkulere, og dermed sikre at materialer fra avfall blir brukt til å produsere nye varer og ressurser. Gjenbruksstasjonen på Smestad i Oslo skulle gjøre det lettere for byens innbyggere å levere avfall til gjenvinning.

Arbeidet støtte imidlertid på flere utfordringer. Tomten ligger i et boligområde, og mange var skeptiske til en «søppeldynge» i nærområdet. Naboene var bekymret for støy, biltrafikk og sjenerende lukt. Gode arkitektoniske grep av Longva arkitekter og Grindaker Landskapsarkitekter løste disse utfordringene.

Arkitektur som skaper verdi

Arkitektur skaper verdi er et nasjonalt prosjekt i regi av Arkitektbedriftene i Norge. Ønsket er å formidle de sosiale, miljømessige og økonomiske verdiene gode byggeprosjekter skaper for oppdragsgiver, brukere av bygg, og samfunnet som helhet, samt hvordan arkitektur bør brukes som et verktøy i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn.

Ved Smestad gjenbruksstasjon trekkes blant annet frem:

  • Smartere håndtering av avfallsmengden
  • Et viktig bidrag til sirkulærøkonomien
  • Bedre luftkvalitet enn ved utendørs avfallsstasjoner
  • Oppleves som en god arbeidsplass

Sosial verdi

Trivsel og stolthet gir godt arbeidsmiljø. I dag er det 16 faste kundeveiledere ved Smestad gjenbruksstasjon, og noen på arbeidstrening. Kundeveilederne forteller om en oversiktlig arbeidsplass der alle er synlige. De ansatte som tidligere jobbet utendørs, forteller at bygget på Smestad er med på å effektivisere arbeidsdagen. Selv om stasjonen ikke er den største, er ikke arbeidsdagen lenger preget av kald nordavind eller snø. Oppgraderingen har gjort mye med de ansattes motivasjon, og de er opptatt av å gjøre opplevelsen bedre for kundene. 

For kundene fungerer bygget godt og gir en fin flyt i trafikken. Det gjør det enklere å orientere seg inne på gjenbruksstasjonens område, eller plukke opp nye ting. I ombruksbutikken får nemlig gamle ting nytt liv hos nye eiere. De høye besøkstallene vitner om at publikum har et bevisst forhold til kildesortering, gjenvinning, kretsløp og miljø. Bygget bidrar til dette. Det lave rekkverket gjør at publikum blir eksponert for gjenbrukscontainerne. Her skal en ikke føle at man 'bare kaster ting', men at man bidrar til kretsløpet. 

Miljøverdi

Før gjenbruksstasjonen på Smestad ble bygget, hadde renovasjonsetaten et forventet besøkstall på 150 000 per år. I 2018 var det 172 000 besøk ved stasjonen. Utviklingen viser at avfallsmengden per innbygger har gått ned, men likevel økte besøkstallet. Arkitektenes ambisjon om å gjøre gjenvinning til en positiv opplevelse har blitt innfridd. Folk kommer oftere, men med mindre. Det er mindre avfall til deponi, men større mengder i de fraksjonene som kan gjenvinnes, slik som plast og treverk. Den totale gjenvinningsprosenten er således større enn før. 

Det er plass til at hver av de ulike fraksjonene gjentas to ganger langs rampen. Utfordringen er når kundene gradvis kaster avfall, men plutselig kommer på at de har glemt å hive fra seg i containeren som sto først. Grunnet sikkerhet er det nemlig ikke lov å rygge på kjørebanen, for å opprettholde en jevn, enveiskjørt flyt. Fraksjonen for deponi ligger på midten av bygget, så det skal være like langt uavhengig av hvor man får plass til å parkere. 

Økonomisk verdi

Ifølge statistisk sentralbyrå (SSB) produserer hver av oss 433 kg avfall per år. Flere utredninger viser at kildesortering gir økt bevissthet på hva vi kaster. Ødelagte gjenstander går til materialgjenvinning, men helt brukbare ting, som sportsutstyr og møbler, gis nye eiere, hver uke. Første gang det ble arrangert ombrukskveld på Smestad gjenbruksstasjon fikk kommunen gitt bort 610 kg varer til ombruk. Nå er rekorden over 1 200 kg. Ombruk står høyt i avfallshierarkiet etter avfallsforebygging. Å bruke gjenstander på nytt hindrer nye kjøp og er på denne måten med på å redusere klimautslippene. Dessuten er det godt for lommeboka. 

Les mer om hvordan Smestad gjenbruksstasjon skaper verdi her >>


Fakta om Smestad gjenbruksstasjon

  Prosjekttype: Industribygg
  Oppdrag: Nybygg
  Kommune: Oslo
  Prosjektvarighet: 2014-2017
  Oppdragsgiver: Oslo kommune renovasjonsetaten
  Arkitekt: Longva arkitekter
  Arkitektens rolle: Programmering og prosjektering
  Landskapsarkitekt: Grindaker Landskapsarkitekter 
  Byggekostnad: 126 millioner kroner eks. mva.
  Bruttoareal: 6 000 kvm
  Kvadratmeterpris: 21 000 kr
  Anskaffelsesprosedyre: Åpen anbudskonkurranse
  Gjennomføringsstrategi: Generalentreprise

 

Forbildene i Arkitektur skaper verdi er hentet fra hele Norge og viser hvordan utforming av bygninger, landskap og byrom kan bidra til bedre økonomi, miljøbesparelser og økt livskvalitet. Forbildene setter ord på det som oppstår i kontakt mellom mennesker og de bygde omgivelsene. 

Arkitektbedriftene i Norge er bransje- og arbeidsgiverforeningen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter.

Relaterte saker


Mest leste saker