Innspillsmøte - Handlingsplan for bærekraftsmålene

Bærekraftsminister Nikolai Astrup inviterte til innspillsmøter om handlingsplanen for bærekraftsmålene onsdag 16. september. På møtet for bransjeforeninger og arbeidslivsorganisasjoner holdt Arkitektbedriftene et innlegg for å beskrive utfordringene og gi regjeringen råd om hva handlingsplanen skal inneholde.

I sitt innlegg snakket utviklingssjef Janeche Bull Borander om den avgjørende rollen arkitektur og stedsutvikling har for å skape en bærekraftig verden. Hva og hvordan vi bygger kan eksempelvis motvirke eller skape ulikheter, eller det kan påvirke folkehelsen.  

Som bransjeforening for arkitektkontorer ønsker Arkitektbedriftene i Norge alltid å fremheve den viktige rollen arkitektur og stedsutvikling spiller i arbeidet for å nå bærekraftsmålene.

Bærekraftig arkitektur

De fysiske omgivelsene påvirker hvordan vi har det og hvordan vi oppfører oss. Hva og hvordan vi bygger kan både forsterke eller redusere utfordringer. For byggenæringen har bærekraftsfokuset i hovedsak vært knyttet til utslipp, avfall og energi. Reduksjon her er fortsatt avgjørende, men det betyr ikke at det som bygges kun har betydning for bærekraftsmålene knyttet til forbruk og produksjon, eller klimaendringene.

Det bygde miljøet, planlegging, arkitektur og design, samhandler med alle de 17 bærekraftsmålene ved å skape gode fysiske rammer og løsninger som støtter målsetningene. 

Det siste halve året har også med all tydelighet vist betydningen av både et fleksibelt og robust fysisk miljø utformet slik at vi kan samhandle uten smitterisiko, og behovet for raskt å kunne tilpasse både hjem og arbeidsplasser til endret bruk.

Utfordringen ligger i å øke bevisstheten om de mulighetene god arkitektur gir, og faktisk bruke det potensialet som ligger i det bygde miljøet. Manglende bevissthet, mål og koordinering gjør at betydelige merverdier og muligheter for positive, langsiktige samfunnseffekter går tapt.

En nasjonal handlingsplan må bidra til å se sammenheng og avhengigheter mellom de ulike bærekraftsmålene på tvers av sektorer, og omtale hvordan planlegging og design av det fysiske miljøet bidrar til å realisere målene.

Arkitektbedriftene håper den nasjonale handlingsplanen tydelig viser hvordan god planlegging og arkitektur er et strategisk verktøy for en helhetlig bærekraftig samfunnsutvikling, og at handlingsplanen fremmer forståelse for hvordan arkitektur kan brukes aktivt for å nå alle de 17 bærekraftsmålene.

Arkitektbedriftene følger også opp møtet med et mer inngående skriftlig dokument til ministeren.

 

Mer om bærekraft

DanskeARK har laget en veileder til hvordan man kommer i gang med å jobbe med verdensmålene.

RIBAs Sustainable Outcomes Guide er et sett med kortfattede og målbare bærekraftige resultatmål koblet opp mot FNs bærekraftsmål, og som kan brukes på byggeprosjekter i alle målestokker.

I tillegg kan An architecture guide to the UN 17 Sustainable Delvelopement goals være verd å ta en titt på.

Relaterte saker


Mest leste saker