Byggenæringen skuffet over revidert nasjonalbudsjett

En samlet byggenæring fremmet krav om en milliard ekstra til nye investeringsprosjekter og vedlikehold i kommunene i revidert nasjonalbudsjett. Nå er skuffelsen stor over at regjeringen ikke imøtekommer kravet, som kunne bidratt til nye grønne prosjekter, redusert vedlikeholdsetterslepet og gitt økt aktivitet til en nedgangstruet bygg- og anleggsnæring.

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen er landets største fastlandsnæring. Den skaper enorme verdier og sysselsetter over 350 000 mennesker over hele landet. Pandemien har påført næringen betydelige omsetningstap som truer flere tusen arbeidsplasser. Det var derfor knyttet høye forventninger til regjeringens fremleggelse.

Arkitektbedriftenes forventninger til revidert nasjonalbudsjett >>

Byggenæringen krever en milliard til kommunene >>

- Vi var tydelige på at innsatsen til planlegging, investering og vedlikehold til bygg og infrastruktur måtte økes kraftig gjennom øremerkede ekstrabevilgninger i revidert nasjonalbudsjett, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

- Selv om det er en relativt stor satsing på kommunene i revidert Nasjonalbudsjett, har ikke regjeringen brukt muligheten til å målrette bærekraftige løsninger til bygg og infrastruktur ute i kommuner og fylker. Dette øker usikkerheten i en hardt rammet byggenæring. Nå forventer vi at opposisjonen stiller knallharde krav til regjeringen i forhandlingene, slik at mer penger kan bevilges til planlegging, bygging og vedlikehold. Det trenger både kommune-Norge og bygg- og anleggsnæringen nå, fortsetter Skudal Hansteen.

- På forhånd formidlet vi at én milliard var et absolutt minimum for å sikre igangsetting av flere byggeprosjekter i kommuner og fylker. Dette er samfunnsnyttige byggeprosjekter som uansett skal gjennomføres, men bransjen er avhengig av at aktiviteten kommer i gang nå. Den ledige kapasiteten vi får nå fremover både kan og bør brukes til å ta noen ekstra krafttak på det store vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, sier Kari Sandberg, administrerende direktør Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA).

- Tiden er inne for å trykke på den grønne knappen. Næringen står klar til å starte på mange flere viktige og bærekraftige prosjekter, men da trengs mer øremerkede midler til kommunene, avslutter Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo.

- Bransjen har kapasitet, og behovet er stort. Vi opplever en reell nedgang i kommunal og fylkeskommunal sektor, og dette får konsekvenser for våre arbeidstagere og for de som venter på byggene. Vi frykter mangel på øremerkede tiltak kan føre til ytterligere nedgang, sier Egil Skavang, administrerende direktør Arkitektbedriftene.

Relaterte saker


Mest leste saker