Byarkitekt i hovedstaden

Det skal nå opprettes en stilling som byarkitekt i hovedstaden. En synlig person i offentligheten, med en tydelig og relativt fri rolle som pådriver for bedre arkitektur i Oslo. Arkitektbedriftene har etterlyst dette lenge, og er positive til planene.

Plan- og bygningsetaten ble høsten 2020 bedt om å legge frem en redegjørelse med etatens innspill rundt en mulig opprettelse av en rådgivende byarkitekt i Oslo, herunder hensiktsmessighetsbetraktninger og hvilken form som eventuelt var nærliggende. Rollen til en eventuell rådgivende byarkitekt måtte sees opp mot andre deler av byråkratiet, som Plan- og bygningsetaten og Rådet for byarkitektur.

PBE ble bedt om å utrede aktuelle rammebetingelser, avklaringer og betraktninger som et innspill til byrådets vurdering og beslutning. Etter flere utsettelser ble redegjørelsen levert i januar 2021.

Denne våren har man jobbet med saken i byrådet, og man har nå gått ut med planene.
Aftenposten var først til å skrive om saken >>

Byarkitekt i Oslo

Det vil opprettes en stilling som byarkitekt i Oslo. Så langt er Bergen eneste by i Norge med tilsvarende stilling. Trondheim har nylig utlyst stillingen. Den nye byarkitekten skal være «en synlig person i offentligheten, med en tydelig og relativt fri rolle som pådriver for bedre arkitektur i Oslo».

Stillingen kan innføres uten vedtak i bystyret. Som grunnlag for opprettelsen, skal Plan- og bygningsetaten utrede to varianter for en slik rådgivende byarkitekt. Det store spørsmålet er hvor i hierarkiet en slik stilling plasseres, under eller fristilt fra etaten. Dette skal også utredes. Byarkitekten skal uansett lede Rådet for byarkitektur.

Positive reaksjoner

Administrerende direktør i Arkitektbedriftene er positiv til planene.

- Oslo gjør et godt valg når de nå beslutter å opprette stillingen for hovedstaden. Allerede på Arkitektbedriftenes seminar under Arendalsuka 2019 etterlyste vi dette, og Rasmus Reinvang var absolutt ikke negativ, sier han.

- Nå gjenstår det å se om vi kan få en arkitekturstrategi også på statlig nivå, avslutter Skavang og kaster ballen videre til nasjonale beslutningstakere.

En samlet bransje har fra før etterlyst politisk handlekraft >>