Ny standard for universell utforming

Standardene for universell utforming av byggverk har etter ni år endelig kommet i nye utgaver: NS 11001 - del 1 og del 2. Arkitektbedriftenes Ketil Moe har vært prosjektleder.

Hva er nytt i standardene?

  • Mange bestemmelser i standardene er klargjort og presisert
  • De normative referansene er oppdatert
  • Felles for begge standardene er orienterende punkter om ulike funksjonsnedsettelser og utfyllende tillegg om disse. Det er utarbeidet flere nye temaer med bestemmelser og illustrasjoner.
  • NS 11001 del 1 har to nye informative tillegg som omhandler henholdsvis vernede bygninger og om betydningen av variert bruk av lys, farger og materialer
  • NS 11001 del 2 har et nytt tillegg om variert bruk av lys, farger og materialer

 

Sivilarkitekt Ketil Moe har ledet arbeidet på oppdrag fra Arkitektbedriftene i Norge.

Se mer informasjon på Standard Norges nettsider her.

Relaterte saker


Mest leste saker