Mangelfulle byggesøknader

Hva kan det skyldes at 30-40 prosent av alle byggesøknader er mangelfulle? Direktoratet for byggkvalitet letter på sløret og innrømmer at byggesøknader en del ganger blir vurdert som mangelfulle uten at de er det.

Ifølge tall fra KOSTRA (Kommune-stat-rapportering) var nær 35 prosent av alle byggesøknader i 2018 mangelfulle, og 46 prosent av rammesøknadene det samme.

– Når andelen er så høy, er det grunn til å stille spørsmålet om det bare skyldes at søkerne gjør feil i forbindelse med søknadsprosessen. Eller kan det også være at saksbehandlerne krever mer dokumentasjon enn det de trenger i saksbehandlingen? Jeg tror dessverre at svaret er ja på det spørsmålet oftere enn vi liker å tenke på, sier Direktør Per-Arne Horne i Direktoratet for byggkvalitet i en artikkel hos DiBK.

Når det gjelder hva som kreves av dokumenter i behandlingen, er direktoratet ikke fremmed for at det kan være ulik praksis, både fra kommune til kommune, men også innad i den samme kommunen. Slik ønsker man selvsagt ikke at det skal være, påpeker direktøren.

Det trekkes også frem tre typiske ting som kommunen ikke skal gjøre:

  • Vurdere tiltaket opp mot byggteknisk forskrift
  • Blande saksbehandling og tilsyn
  • Være byggherrerepresentant for kommunens egne byggesaker

Digitale søknadsløsninger

Direktoratet mener digitale søknadsløsninger vil være en viktig faktor i arbeidet for større forutsigbarhet i byggesaksbehandlingen.

Les mer om Arkitektbedriftenes elektroniske søknadsløsning MAKS-søk her >>

Relaterte saker


Mest leste saker