NTNU vil streame forelesning fredag

Professor ved NTNU og styreleder i Arkitektbedriftene Siri Bakken sin to timers forelesning om Prosjekteringsledelse blir streamet gratis fredag 19. januar kl 14.15. Stikkord for forelesningen er blant annet samfunnsoppdraget, arkitektrollen, og andre roller. Meld deg på webinar hos NTNU nå!

Meld deg på her.

(Det kan hende at linker ikke fungerer i Chrome.)

Økende interesse for prosjekteringsledelse gjør at NTNU ønsker å bidra til kunnskapsutvikling i BAE-næringen våren 2018.

Instituttleder Carl Thodesen ved Institutt for bygg og miljøteknikk (IBM) i samarbeid med Institutt for arkitektur og planlegging (IAP) ved NTNU ønsker å bidra til å vise næringen nye digitale muligheter.

I forbindelse med faget TBA4127 prosjekteringsledelse vil NTNU derfor prøve ulike teknikker for å gjøre forelesninger i faget tilgjengelig via internett (streame eller kringkaste). Det gjør at forelesninger som gis til studenter, samtidig kan gjøres tilgjengelig for andre i BAE-næringen.

Faget TBA4127 prosjekteringsledelse som går våren 2018 har 4 tema blokker; TB1-ulike perspektiv på prosjekteringsledelse, TB2-ledelse av prosjektering, TB3-integrerte prosesser og TB4-samspill mellom prosjektering og produksjon.

Temablokk 1 - ulike perspektiv på prosjekteringsledelse
Første forelesning som kringkastes i form av et webinar er med professor Siri M. Bakken ved NTNU Institutt for arkitektur og planlegging. Hun er også grunder av og sivilarkitekt ved arkitektstudio oslo.works og styreleder i bransjeforeningen Arkitektbedriftene. Siri vil forelese om «Prosjekteringsledelse; arkitektens perspektiv» førstkommende fredag 19/1 fra kl 1415 og i 2 timer.

Stikkord for forelesningen er;

1. Samfunnsoppdraget

2. Arkitektfaget og arkitektrollen - utvikling og tendenser

3. De ulike rollene i prosjektet

4. Case diskusjon

5. Prosjekteringsledelse i praksis

Påmelding til de 101 plassene som er tilgjengelig på dette webinaret gjøres via lenken under. Du trenger ikke noe annet enn en vanlig PC for å delta;

Link til påmelding.

Ellers kan du finne mere informasjon om faget TBA4127 Prosjekteringsledelse (IBM) her;

https://www.ntnu.no/studier/emner/TBA4127#tab=omEmnet

og faget AAR4951 Prosjekteringsledelse (IAP) her;

https://www.ntnu.no/studier/emner/AAR4951#tab=omEmnet

Hvis du har spørsmål, forslag til andre tema eller ønsker å bidra med en forelesning kan du kontakte Olav Torp og Lars Chr Christensen ved NTNU på mail her.