Møte med statssekretær Heidi Nakken i KMD

AiN, EBA og NKF hadde møte med statsskretær Heidi Nakken i KMD torsdag 22.10 for å diskutere situasjonen rundt byggeprosjekter i kommunene. 

På møtet presenterte organisasjonene tall som viser et stort bortfall av og stans i kommunale planer og utrulling av nye byggeprosjekter. Tallene viste også at denne situasjonen har forsterket seg ytterligere siden sommeren. Kommunene sier også selv at det er stor usikkerhet knyttet til nye byggeprosjekter.

Kommunenes koronakostnader til helse, skole og kommunal drift fremover er svært usikre på tross av at tiltakspakkene fra regjeringen har kompensert for det meste så langt, i tillegg kommer at nye byggeprosjekter må rekalkuleres med koronarisiko på materialpriser og sikringstiltak.

Sikringsfond for koronarisiko

Organisasjonene viste at konsekvensene av et betydelig markedsfall i byggenæringen raskt vil kunne være omfattende permitteringer og oppsigelser, som vil koste staten betydelige summer. Som tiltak foreslås et sikringsfond for koronarisiko i kommunale byggeprosjekter, slik at de opprinnelige budsjettene kan legges til grunn. Et slikt tiltak vil kunne redusere kommunenes risiko, samt sikre budsjettbalanse for planlagte prosjekter i 2021.

Statssekretæren mente tiltakspakkene så langt burde ha gitt kommunene tilstrekkelig risikoavlastning og at kommunene nå burde kunne gjennomføre planlagte nye byggeprosjekter, men ba om å bli holdt informert om utviklingen i markedet fremover.

Situasjonsbeskrivelsen Arkitektbedriftene presenterte var blant annet basert på våre bransjetermometre, som har vært gjenomført siden pandemien begynte.

Disse tallene vil også bli presentert i webinaret Konjunkturer for arkitektbransjen torsdag 29. oktober.

 

Relaterte saker


Mest leste saker