Webinar - Konjunkturer for arkitektbransjen

Arkitektbedriftene presenterer konjunkturrapport for arkitektbransjen 2020

Arkitektbedriftene gjennomfører Konjunkturindeksen to ganger i året i samarbeid med Kantar TNS. På grunn av pandemien ble ikke resultatene for første halvår presentert i vår. Dette webinaret vil søke å se året under ett. Vi vil også presentere siste bransjetermometer og erfaringer vi har gjort oss den siste tiden.

Konjunkturindeksen for arkitektbransjen er et mål for antatt fremtidig etterspørsel etter arkitekttjenester sett fra arkitektbedriftenes ståsted. Indeksen vil på sikt avdekke brudd i både positive og negative trender og kan bidra til å spå utviklingen i bransjen tre til seks måneder frem i tid.

Webinaret vil avholdes elektronisk - de som melder seg på i skjemaet under vil motta separat invitasjon med lenke. 

 

Praktisk informasjon

Sted: Elektronisk
Dato: 29. oktober 2020
Tid: kl.09:00 - kl.10:30