Arkitektur skaper verdi - Vega Scene i Oslo

Vega Scene har etablert et nytt sted for uavhengig film og teater i Oslo, med visjonen om å gjøre smal film bred. Kulturbygget er blitt et samlingspunkt for folk i alle aldre og har gitt området et realt løft. På vegne av Urbanium Eiendom utformet arkitektkontoret Asplan Viak bygget på en måte som gir sosial verdi, miljøverdi og økonomisk verdi tilbake til samfunnet. Prosjektet fikk Oslo Bys Arkitektpris i 2019.

Ikke-kommersielt kulturtilbud

Vega Scene ble dannet av tre kulturaktører inspirert av uavhengige kino- og teaterscener i storbyer som Berlin og København. I flere år søkte de etter et godt sted å etablere seg. I 2012 valgte Oslo kommune å selge alle sine kinoer til private, kommersielle drivere. I kjølvannet av dette oppsto det diskusjoner i filmmiljøet om hvordan man skulle ivareta det samfunnsoppdraget som det offentlige tidligere hadde ansvaret for. 

- Når folk har satt beina sine her en gang, kommer de tilbake. For oss er det viktig å tilby varierte arrangementer til lokalbefolkningen. Vi er med på å skape morgendagens film- og teaterentusiaster, sier Unnur Sande, daglig leder på Vega Scene

Arkitektur som skaper verdi

Arkitektur skaper verdi er et nasjonalt prosjekt i regi av Arkitektbedriftene. Ønsket er å formidle de sosiale, miljømessige, og økonomiske verdiene gode prosjekter skaper for oppdragsgiver, brukere av bygget og ikke minst samfunnet som helhet, og hvordan arkitektur kan brukes som et strategisk verktøy i utviklingen av samfunnet vårt.

Ved Vega Scene trekkes blant annet frem:

  • Miljøtiltak på taket. Viktig overvannshåndtering og det spennende frøprosjektet. 
  • Innovativ bruk av kjente byggekomponenter og hyllevarer for å holde kostnadene nede.
  • Utadrettet bygg med mye aktivitet som bidrar til byreparasjon.
  • Økonomisk bærekraftig bygg som sikrer et variert kinotilbud.

Sosial verdi - Filmen har fått et hjem i Oslo

Prosessen for å få på plass et uavhengig kino- og teaterbygg for å fylle et tomrom i Oslos kulturliv, startet allerede for ca. 20 år siden. I dag tilbyr kino- og teaterhuset en rekke ulike arrangementer og huset brukes flittig til å skape samtaler og debatter. Med sitt varierte innhold dekker Vega Scene programmer for de aller minste, ungdommer, voksne og eldre, samtidig som de også tiltrekker seg alt fra skoleklasser og seminargrupper som ønsker å bruke bygget til egne arrangementer.

Miljøverdi - Tar utfordringene på alvor

Kulturhuset Vega Scene har fokusert på fremtidsrettede miljøtiltak. Det blågrønne taket fyller en helt spesiell funksjon. Vegetasjonen som er brukt består av 20 forskjellige pollinerende plantearter som finnes naturlig i Osloområdet. Disse plantene er en del av et forskningsprosjekt og skal gi frø til andre steder i Oslo. Taket er for øvrig utformet for å gi god fordrøyningskapasitet ved nedbør, samtidig som det fungerer som et attraktivt uteområde. 

Økonomisk verdi - Gjør Hausmannsgate attraktiv

Vega Scene er et arealeffektivt lavkostbygg hvor man har fått mye ut av begrensede midler ved innovativ bruk av kjente byggekomponenter og hyllevarer. Dette bidrar til reduserte leiekostnader. Arkitekturen tiltrekker seg publikum både i og utenfor kulturlivet, og kinohuset opplever stor pågang fra folk som ønsker å leie lokaler i bygget. Som viktig innslag i Hausmannkvartalet er Vega Scene med på å gjøre Hausmannsgate til en attraktiv kulturgate, noe som gir positive ringvirkninger i nærområdet.

Les mer om Vega Scene her >>

Fakta om Vega Scene

Prosjekttype: Kulturhus
Oppdrag: Transformasjon, nybygg
Kommune: Oslo
Prosjektvarighet: 2016-2018
Oppdragsgiver: Urbanium Eiendom AS
Arkitekt: Asplan Viak
Arkitektens rolle: Programmering og prosjektering
Landskapsarkitekt: Asplan Viak
Byggekostnad: 100 millioner kroner eks. mva.
Bruttoareal: 3 400 m2
Kvadratmeterpris: 29 000 kr
Anskaffelsesprosedyre: Direkte anskaffelse
Gjennomføringsstrategi: Totalentreprise
Utmerkelser: Oslo Bys Arkitekturpris 2019

Forbildene i Arkitektur skaper verdi er hentet fra hele Norge og viser hvordan utforming av bygninger, landskap og byrom kan bidra til bedre økonomi, miljøbesparelser og økt livskvalitet. Forbildene setter ord på det som oppstår i kontakt mellom mennesker og de bygde omgivelsene. 

Relaterte saker


Mest leste saker