Svar på Likestilling- og mangfoldsundersøkelsen!

Likestilling og økt mangfold i arkitektkontorene har både en samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk verdi. I løpet av de nærmeste dagene sender vi derfor ut en undersøkelse for å kartlegge hvordan tilstanden er i arkitektbransjen.

Undersøkelsen er initiert av OAFs utvalg for likestilling og mangfold hvor Arkitektbedriftene deltar, og er utviklet av Arkitektbedriftene, OAF og AFAG i samarbeid. I tillegg har NIL, NLA og NAL bidratt med sine medlemslister for å sikre at så mange som mulig i bransjen mottar undersøkelsen. Målet er å kartlegge hvordan det står til med likestilling og mangfold i arkitektbransjen og på skolene.  

Viktig med mange svar

Undersøkelsen består av en individundersøkelse som går til alle ansatte i våre medlemsbedrifter, og alle medlemmer i de andre organisasjonene. Videre får daglig ledere på våre medlemskontorer en annen undersøkelse hvor man svarer på vegne av bedriften på spørsmål knyttet til drift. Også utdanningsinstitusjonene får et eget sett med spørsmål.  

Undersøkelsen er anonym og er selvfølgelig helt frivillig, men vi håper at flest mulig bidrar i dette arbeidet gjennom å gi tilbakemelding på egne erfaringer, oppfattelse av hvor like mulighetene er uavhengig av kjønn og bakgrunn, og hvordan du oppfatter begrepet mangfold.

Undersøkelsen vil gi oss økt kunnskap om eventuelle utfordringer i bransjen, slik at både arkitektorganisasjonene og -kontorene kan jobbe mer målrettet med disse temaene. 

Likestilling et viktig tema

Les om hvorfor Arkitektbedriftene mener temaet er viktig i disse to nyhetssakene Likestilling i arkitektbransjen og Nye krav til likestilling.

Les også intervju med vår utviklingssjef og de andre initiativtagerne, i Arkitektnytt. 

 

På grunn av personvernhensyn vil man kunne få undersøkelsen flere ganger dersom man er registrert med ulike epostadresser hos de ulike organisasjonene. Man skal likevel bare svare én gang. 

Relaterte saker


Mest leste saker