Arkitektbedriftenes lønnsstatistikk

Her finner du lønnsstatistikk for årene 2005-2020. Fra 2021 er det gjort endringer i lønnsstatistikken for bedre å ivareta medlemmenes behov.

Endringene innebærer at statistikken ikke lenger er sammenlignbar med tidligere år. Statistikk fra og med 2021 er nå forbeholdt Arkitektbedriftenes medlemmer.

På denne siden ligger nå kun statistikk til og med 2020.

Statistikk fra og med 2021 er tilgjengelig for medlemmer her.

Lønnsstatistikken til Arkitektbedriftene i Norge er basert på opplysninger direkte fra bedriftene, og skal være uttrykk for den enkelte ansattes avtalte lønn uten tillegg av noen art.

 

 

Lønnsstatistikk 2020 

Lønnsstatistikk 2019 

Lønnsstatistikk 2018 

Lønnsstatistikk 2017

Lønnsstatistikk 2016

 Lønnsstatistikk 2015

 Lønnsstatistikk 2014

 Lønnsstatistikk 2013

 Lønnsstatistikk 2012

 Lønnsstatistikk 2011

 Lønnsstatistikk 2010

 Lønnsstatistikk 2009

Lønnsstatistikk 2008

Lønnsstatistikk 2007

 Lønnsstatistikk 2006

 Lønnsstatistikk 2005 

 

Relaterte nyheter og arrangementer

Relevant innhold

konjunktur

Konjunktur- og prognoserapporter

Arkitektbedriftene gjennomfører en halvårlig undersøkelse blant sine medlemmer om utvikling i ordrereserve og antall ansatte, samt får utført årlige prognoserapporter fra Prognosesenteret.