sted helhet arkitektur - shark.as

www.shark.no
shark@shark.no
66812121
Besøk: Kolbotnvein 38, 1410 KOLBOTN
Post: Kolbotnvein 38, 1410 KOLBOTN
Medlemsnr.: 100155
Org.nr.: 987018216
Antall arkitekter: 7
Antall ansatte: 8

MAKS-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 6/10/2024

Erfaringsområder

  • Arealplanlegging
  • Interiørarkitektur
  • Arkitektur
  • Utredning / programmering
  • Landskapsarkitektur
  • Byggeledelse
  • Prosjektadministrasjon
  • Antikvarisk arbeid

Referanser

Ødegården Borettslag. Rehab. av 375 leil.
I blokker/ rekkehus, 66 nye loftsleil. 39.000 m2
Tildelt Byggeskikkprisen 2003 Oppegård kommune

Ski Bygg AS/Byggmakker
Programmering, reg.,prosjektutv.
prosjektering, byggeledelse. Tot. ca. 19.000 m2

Riisløkka barnehage,Skedsmo kommune.
2000 m2, 220 barn.
Skisseforslag,reg.plan jan. 2008,
forprosjekt, hovedprosjekt, ferdigstilt juli 2009

Øvreskogen, Oppegård felt E
90 daa,130 boligenheter ny tilfartsvei med
kulvert under jernbane.
Regulering, prosjekteringsledelse, prosjektering.

Øvreskogen, Oppegård felt G
Detaljreg. og rammesøknad boligfelt.
Ca. 8,1 daa, 8 eneboliger i halvatrium.

Utarbeidelse av 6 innspill til rullering av kommuneplaner i Follo.
Disse varierer i størrelse fra 1 kvartal til ny bydel på 1000 daa

Lager / logistikkbygg for NLP, Synnøve Finden, Vinmonopolet,
XXL, Home & Cottage, Schibsted, HM, Mekonomen m.fl.
totalt ca. 350.000 m2.

Massivtrebygg 3600 m2 administrasjon, drift og lager for Sørby Utleie

Transformasjon av Odlo fabrikker til 61 leiligheter og 700 m2 kontorareal.
Nytt parkområde på taket av garasjeanlegg, gjenåpning og omlegging av Greverudbekken.

Myrvoll Central 48 leiligheter over stor Kiwi forretning, bydel Myrvoll Stasjon, Nordre Follo.

Durendalveien 1, v. Oppegård stasjon, 51 leiligheter i 4-6 etasjer, fellesarealer dagligstue,
trimrom m. badstue, verksted for ski- og sykler.

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


Arconsult Ove Bøe A/S (4 bilder)
ASPLAN VIAK AS, SANDVIKA (4 bilder)
Boxs Arkitektstudio AS (8 bilder)
Indigo Arkitekter As (4 bilder)
Jones Arkitekter AS (4 bilder)
Planforum Arkitekter AS (8 bilder)
Vindveggen Arkitekter AS (3 bilder)
sted helhet arkitektur - shark.as (3 bilder)
Terje Grønmo Arkitekter AS (3 bilder)
Frost Arkitekter AS (5 bilder)
Aksent arkitekter AS (5 bilder)
LINK Arkitektur AS (8 bilder)
A38 arkitekter as (6 bilder)
Norconsult Norge AS (8 bilder)